Goede zorg moet eerlijk beloond worden

0
112

De SP heeft zorgwethouder Van den Burg opgeroepen om te regelen dat zorginstelling Cordaan haar nieuwe thuiszorgmedewerkers niet op een veel lagere loonschaal gaat zetten. SP-gemeenteraadslid Maureen van der Pligt: “Medewerkers van de thuiszorg doen niet alleen schoonmaakwerkzaamheden, zij hebben ook een signaleringsfunctie. Een verlaging van het loon voor nieuwe medewerkers van Cordaan naar het schoonmakerssalaris doet hier geen recht aan

Helaas zei de wethouder zich niet te willen mengen in afspraken tussen werkgever en werknemer, ondanks dat de gemeenteraad eerder vroeg om recht te doen aan het belang van de zorgwerkzaamheden.

Maureen van der Pligt
Het verlagen van het loon van thuiszorgmedewerkers bij Cordaan past in een trend. Ook elders gebeurt het. Het komt zelfs voor dat bedrijven medewerkers ontslaan en die het volgende moment weer inhuren tegen een lagere uurprijs. Soms is het verlagen van de loonschaal een poging om financiele problemen elders in het bedrijf op te lossen. Een voorbeeld daarvan is Viva Zorggroep die thuiszorg regelt in regio Zuid-Kennemerland. Van der Pligt: “Of bij Cordaan financiele problematiek ook de reden is van het beloningsbeleid is niet bekend. Zeker is dat men van plan is thuiszorgmedewerkers zwaar onder te betalen en de thuiszorg uit te kleden. Dat mag Amsterdam niet laten gebeuren en ik zal er bij de wethouder op blijven hameren dat hij er iets aan moet doen.”

De SP verzamelde in 2009 150 klachten over zorginstelling Cordaan. Eind 2010 ontdekte de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) bij Cordaan grofweg dezelfde gebreken als de SP. Volgens de inspectie was er bij Cordaan heel wat te verbeteren aan de zorgverlening. Weer een jaar later, begin 2011, schortte er bij Cordaan nog steeds van alles aan de zorg: in april demonstreerden medewerkers van Cordaan tegen de werkdruk en de mensonterende omstandigheden waar patienten soms in verzorgd moeten worden. Van der Pligt: “De klachten die wij twee jaar terug verzamelden betroffen vooral de zorg in de instellingen, over de thuiszorg kregen wij nauwelijks klachten. Cordaan zet nu de deur open naar ook kwaliteitsverlies bij de thuiszorg. Wij gaan de kwaliteit van de thuiszorg scherp in de gaten houden. Als de wethouder echt niet in beweging te krijgen is, dan zullen wij ons uiterste best doen te zorgen dat de kwaliteit van de thuiszorg in ieder geval op peil blijft en Amsterdam alleen zaken doet met een bedrijf dat mensen fatsoenlijk betaalt.”

bron: SP