Het combineren van werk, zorg en carrière in het medisch beroep

0
349

Care + ER = Career? The effects of gendered individual and organizational characteristics on (women) physicians’ career motivation and career investment
Werkende vrouwen met kinderen vragen zich tegenwoordig af hoe zorgtaken thuis te combineren met een veeleisende werkomgeving, zonder dat het hun loopbaan schaadt. Berber Pas onderzocht hoe dat vrouwelijke artsen af gaat. Door zowel opvattingen over moederschap als het zijn van een ‘goede’ arts in het onderzoek te betrekken, ontstaat een genuanceerder beeld over  de ambitie van vrouwelijke artsen dan tot nu toe in debatten naar voren kwam. Tevens laat haar onderzoek zien dat familievriendelijk HRM- beleid ook ineffectief kan zijn en hoe dat voorkomen kan worden.
Biografie
Berber Pas (Delft, 1973) studeerde af in Communicatiewetenschap (UvA, 2000) en werkte daarna als organisatieadviseur bij Twynstra Gudde en daarna bij het KLPD.Sinds 2007 werkte ze aan de Radboud Universiteit aan haar promotieonderzoek dat is begeleid vanuit het Institute for Management Research. Momenteel is ze werkzaam als universitair docent bij de vakgroep Organizational Development & Design bij de opleiding Bedrijfskunde.
Datum: vrijdag 23 september 2011
Tijd: 13:30
Locatie: Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2
Faculteit der Managementwetenschappen
Promovendus: mevrouw drs. B.R. Pas
Promotors: prof. dr. H. Doorewaard, prof. dr. A.L.M. Lagro-Janssen, prof. dr. R.N. Eisinga
Copromotors: dr. C.P. Peters
Titel promotie: Care + ER = Career? The effects of gendered individual and organizational characteristics on (women) physicians’ career motivation and career investment

Bron: RU