Meer hufters onder patiënten

De financiele crisis vergroot de kans op twee andere crisissen. Ten eerste vinden daardoor onvoldoende investeringen plaats in de infrastructuur van Nederland, zoals in dijken, rioleringen, waterleidingen en elektriciteitscentrales. Dit veroorzaakt vroeg of laat overstromingen en uitval van nutsvoorzieningen met alle gevolgen van dien. Ten tweede leidt de financiele crisis tot polarisatie tussen bevolkingsgroepen: de ene groep voelt zich achtergesteld ten opzichte van de andere. Dit speelt des te meer vanwege de uitzichtloosheid op verbetering.

Nederland heeft zestig jaar economische groei gekend, maar die verdwijnt. Door de polarisatie neemt de hufterigheid toe in de samenleving.  Dat is ook merkbaar bij zorgverlening op straat door ambulanceverpleegkundigen en de opvang van patienten op huisartsenposten en Spoedeisende Hulpafdelingen. Het aantal hufters onder de patienten gaat toenemen. Aan het woord is Rob de Wijk, directeur van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies, hoogleraar te Leiden en voorzitter van de Denktank Nationale Veiligheid.

Hij sprak woorden van deze strekking uit op het nationale Spoedzorg congres, dat het Julius Centrum op 23 september organiseerde op de Universiteit Utrecht. Aan dit congres namen 220 beleidsmakers en leidinggevende professionals deel. In één dag pikten zij veel, recente informatie op over beleids-, veld- en wetenschappelijke ontwikkelingen in  de acute zorg. De opmerkingen van Rob de Wijk maakten diepe indruk op de congresgangers. In de discussie na zijn lezing merkte hij op, dat regering en parlement in de afgelopen weken de genoemde polarisatie hebben aangewakkerd. U treft de Power Point presentatie van De Wijk  en andere sprekers over enkele dagen aan op www.unitzorginnovatie.nl doorklikken op ‘gehouden congressen’.

Guus Schrijvers

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen