Landelijke studiedag E-health

0
308

In de huidige samenleving kunnen steeds meer zaken digitaal geregeld worden en dat wordt ook van de zorg gevraagd. Bovendien is E-health niet alleen een kwestie van met de tijd meegaan, maar ook noodzakelijk om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden. Nu zijn we al een aantal jaren bezig met de implementatie van E-health en staat deze ontwikkeling niet langer in de kinderschoenen. E-health moet ‘gewoon health’ worden en een regulier onderdeel van de zorg zijn. Wat kunt u leren van best practices? En welke ontwikkelingen kunt u voor de nabije toekomst verwachten? Voorlopers geven u een kijkje in hun dagelijkse praktijk en bieden u handreikingen om E-health in uw organisatie te integreren.

Tijdens deze studiedag op 19 januari 2012 gaan we in op de mogelijkheden voor kwaliteitsverhoging en inzet van E-health op grote schaal. Daarnaast besteden we aandacht aan de praktische kant van werken met E-health. ’s Middags kunt u kiezen uit verschillende praktijkvoorbeelden met aandacht voor onder andere patient empowerment en E-health in het buitenland.

Doelgroep
Medisch specialisten en andere zorgprofessionals, managers en beleidsmedewerkers in de cure sector, zorgverzekeraars, hoofden en medewerkers van de afdeling automatisering, adviseurs en projectmanagers zorginnovatie. Uiteraard zijn ook andere geïnteresseerden van harte welkom.

Datum & locatie
De studiedag‘E-health’ vindt plaats op donderdag 19 januari 2012 in Aristo Amsterdam. Na inschrijving ontvangt u een routebeschrijving.

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd bij ABAN. Bel ons of kijk op onze website voor informatie over toekenning van punten.