Domotica geeft gevoel van veiligheid in de zorg

0
348

BREDA –Domotica geeft ouderen in kleinschalige zorgcentra een gevoel van veiligheid. De toepassingen van slimme  technologie helpen ouderen bij het behoud van zelfstandigheid en eigen regie. Domotica wordt niet gezien als een inbreuk op de privacy. Over het  algemeen zijn ouderen positiever over de inzet van domotica dan de zorgprofessionals.

Dat zijn de belangrijkste conclusies uit een onderzoek dat  zorgorganisatie Thebe heeft uitgevoerd naar de inzet van domotica in het nieuwe woonzorgcentrum De Geerhof in Chaam. Het onderzoek is uitgevoerd onder clienten, hun familieleden en zorgprofessionals.

Thebe neemt met De Geerhof deel aan het project Kleinschalig Wonen met Domotica (KWmD) van het ministerie van VWS en Syntens.

Thebe, een zorgorganisatie uit Midden- en West-Brabant, wil met het onderzoek te weten komen hoe met ICT -toepassingen nog betere zorg kan worden geleverd. Ook wil Thebe de gebruikservaringen van clienten en medewerkers in kaart brengen.  De resultaten van het onderzoek gebruikt Thebe bij het opstellen van de programma’s van eisen van komende bouwprojecten. Uitgangspunt is dat domotica alleen wordt ingezet als het zinvol is.

“Wij zijn blij met de uitkomsten van het onderzoek omdat blijkt dat de domotica-toepassingen bijdragen aan  onze doelstellingen: het vergroten van zelfstandigheid, gedwongen verhuizing zo lang mogelijk voorkomen of uitstellen, een veilige woning bieden met maximaal wooncomfort, 24-uurs dienstverlening op afroep en het ondersteunen en efficïenter maken van het zorgproces”, zegt Laura Kallenberg,programmamanager Zorginnovatie en Technologie van Thebe. “Opvallend is dat alle ondervraagden open staan voor nieuwe toepassingen.”

Een aandachtspunt is volgens Kallenberg dat zorgprofessionals meer moeite lijken te hebben met domotica. “Hoewel ook de medewerkers over het algemeen positief zijn is er hier en daar onduidelijkheid over  domotica. Daar gaan we iets aan doen, onder meer door de werking van sommige toepassingen nog beter uit te leggen. Want als bijvoorbeeld het gebruik van een videofoon vanaf het begin niet wordt begrepen dan wordt het apparaat na verloop van tijd niet meer gebruikt. En dat is zonde. ” Clienten en familieleden worden geïnformeerd  door de toepassing van domotica  in overleg met de familie vast te leggen in het zorgleefplan.

In de psychogeriatrische afdeling van De Geerhof bevinden zich een dwaaldetectiesysteem, bewegingssensoren, videocamera’s op de gangen en deurmagneten die signaleren dat de slaapkamerdeur open gaat. In de zorgappartementen zijn videofoons met alarmeringsknop aangebracht en bewoners hebben een hals- o f polsalarm.  In de slaap- en badkamer  bevindt zich een rode alarmknop, er is een alarmeringskoord in het appartement evenals een spreekluisterverbinding. Bewoners beschikken overeen elektronische sleutel.  Het grootste gevoel van veiligheid geven het hals- of polsalarm, de rode alarmknop in slaap- en badkamer, zo blijkt uit het onderzoek.

Over Thebe
Thebe is een zorg- en dienstverleningsorganisatie voor alle inwoners van Midden- en West-Brabant. Thebe biedt een breed dienstenpakket voor jong en oud. Van kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, thuiszorg en voeding- en dieetadvisering tot zorg in de 17 woonzorgcentra. Bij Thebe werken   9.000 mensen. www.thebe.nl

Over het project Kleinschalig Wonen met Domotica (KWMD)
Dit is een Doe-project van het ministerie van VWS en Syntens. De kern van het project is dat domotica, slimme ICT-toepassingen, worden gezien als  een doel  en niet als middel. De 13 deelnemende zorgorganisaties wisselen kennis en ervaring uit  en krijgen ruime ondersteuning.
www.syntens.nl/kwmd

einde persbericht

Meer informatie bij:
Laura Kallenberg, programmamanager Zorginnovatie en Technologie
T   013-5947214
E   laura.kallenberg@thebe.nl

Vorig artikelSt. Antonius Ziekenhuis gaat over op smartphones & tablets
Volgend artikelZet in op kwaliteitsregistraties voor betere zorg
Rene is consultant op het snijvlak productontwikkeling en gezondheidszorg/projectmanager valpreventiebus/multitasker/outofthebox denker/innovator/ Eusamed bv/ Op twitter@Lodewijkjes Netherlands, Rijswijk (Gld) René Luigies heeft 30 jaar ervaring in nationale- en internationale marketing en business development in de medische sector. Die ervaring strekt zich uit van de farmaceutische industrie tot de medische apparatuur. In 2001 startte hij zijn eigen bedrijf in Nederland. Na de succesvolle introductie van een product op het gebied van pijnbestrijding, heeft dit bedrijf zich verder ontwikkeld tot specialisatie op het snijvlak van product ontwikkeling en gezondheidszorg. Bekende succesvolle producten zijn de OHRA valpreventiebus en de OOGbus van het Oogzorgnetwerk en CZ. Binnen het bedrijf is een groot netwerk aanwezig met de belangrijkste stakeholders in de gezondheidszorg, zoals zorgverzekeringen en overkoepelende organisaties, overheid, zorgverleners, hogescholen, universiteiten en het MKB. Op dit moment wordt dit netwerk ingezet voor eigen consultancy activiteiten, en voor zijn functie als zorginnovatiemakelaar voor Health Valley. Een volledig cv is te vinden op LinkedIn: http://nl.linkedin.com/in/reneluigies En René Luigies is te volgen op twitter: @Lodewijkjes Valpreventie2.0 In 2007 is het OHRA valpreventie project gestart. Dit was het resultaat van een product concept dat ik samen met iemand uit de thuiszorg en een huisarts aan OHRA presenteerde. OHRA heeft dit project volledig gefinancierd. Dit project is volledig door mij opgezet en uitgewerkt, respectievelijk gemanaged. Ook de uitwerking van de resultaten zijn door mij gedaan. Het OHRA valpreventieproject heeft geresulteerd in een afname van 35% van het aantal valincidenten op een groep van 1561 mensen. De kosten voor de landelijke uitrol bleken te hoog voor zorgverzekeraar CZ, die OHRA heeft overgenomen. Daarmee staakte het project. In het kader van eHealth heb ik toen Valpreventie2.0 bedacht. Een internet applicatie, waarmee ouderen zelf een risicoanalyse kunnen doen, vervolgens een advies krijgen om dat risico te verminderen en vervolgd worden of zij de adviezen ook opgevolgd hebben en of zij hulp/ondersteuning nodig hebben. Daarbij een vervolg door middel van registratie van het aantal valincidenten. Inmiddels heb ik het NIPED bereid gevonden om valpreventie2.0 te realiseren. In mijn presentatie zal ik ingaan op het proces van valpreventie 1.0 naar de realisatie van valpreventie 2.0. De obstakels, de overwegingen, de weg naar de juiste partners, de financiering, het vinden van stakeholders, en de implementatie in de gezondheidszorg. En een korte visie geven op valpreventie 3.0, waar al gesprekken over gevoerd worden.