Apneuvereniging bekroont Amphia met drie sterren

0
208

Het Amphia Ziekenhuis ontving onlangs 3 sterren van de landelijke apneuvereniging – de nationale patientenvereniging voor mensen met slaapapneu- voor de kwaliteit van deze patientenzorg. Op basis van onderzoek onder 2700 patienten werden door de vereniging op vrijdag 30 september 1-5 sterren uitgereikt aan 42 van de 78 slaapklinieken in Nederland. Met drie sterren scoort Amphia bovengemiddeld en is benoemd tot Sterkliniek.

Apneu (a=geen, pneu=lucht)
Apneu is een ziekte waarbij tijdens de slaap een groot aantal keren de ademhaling gedurende tenminste 10 seconden belangrijk afneemt. Bij de presentatie van het onderzoek werd duidelijk dat veel mensen hier jaren mee rondlopen voordat het wordt ontdekt. Door deze ademhalingsstoornissen tijdens de slaap loopt men het risico op hart- en vaatziekten en het krijgen van een ongeval door overmatige slaperigheid overdag. Doordat mensen niet goed slapen hebben zij vaak minder energie en kunnen ook stemmingsstoornissen ontstaan. Het persoonlijk en maatschappelijk functioneren, komt vaak in gedrang. Dit wordt nogal eens aangezien voor burnout of depressie. Bij een tijdige en juiste diagnose zijn slaapstoornissen, zoals slaapapneu, zeer goed te behandelen en kunnen mensen vaak weer voor 100% meedraaien in de samenleving.

Patientenbeoordeling
Het definitieve aantal sterren per slaapkliniek is door de patienten zelf bepaald aan de hand van criteria als wacht- en doorlooptijden; voorlichting en begeleiding; deskundigheid van de medici; organisatie van diagnose en behandeling en de kliniek of het slaapcentrum als geheel. Zo wordt er veel aandacht besteed aan (na)scholing van het personeel en organiseert het slaapcentrum jaarlijks diverse informatiebijeenkomsten voor patienten. Momenteel wordt gewerkt aan een Europese certificatie van het centrum.

Multidisciplinair
Het slaapcentrum van het Amphia Ziekenhuis bestaat sinds 2001 en ontvangt jaarlijks zo’n 1600 nieuwe patienten. Daarmee behoort het slaapcentrum tot de top 5 van Nederland. Binnen het centrum worden slaapproblemen beoordeeld door een multidisciplinair team van deskundigen (longartsen, neurologen, KNO-artsen, psychiaters en tandartsen).