Nieuwe versie NEN 7510 `Informatiebeveiliging in de zorg’ gepubliceerd

Array

Informatiebeveiliging is belangrijk. Zeker in de zorgsector, waar medische en patientgegevens worden beheerd en uitgewisseld. NEN 7510 richt zich op zorginstellingen en andere organisaties die bij informatievoorziening in de gezondheidszorg zijn betrokken, ongeacht de aard en de omvang van het bedrijfsproces. De herziene norm NEN 7510 `Informatiebeveiliging in de zorg’ is vanaf morgen beschikbaar.

De norm geeft een kader waarbinnen proceseigenaren de voor hun proces relevante informatiebeveiliging kunnen specificeren, inclusief de daarbij behorende maatregelen. Er is sprake van adequate informatiebeveiliging als kwaliteitscriteria zijn geborgd én als informatiebeveiligingsmaatregelen op controleerbare wijze zijn ingericht

Revisie
NEN begeleidde het normalisatieproces waarbij de betrokken partijen Рmet uiteenlopende belangen Рonder consensus de afspraken voor informatiebeveiliging in de zorg hebben vastgelegd. De verschillen tussen de oude en de nieuwe versie van NEN 7510 worden duidelijk aangegeven in een bijlage. De nieuwe versie is beter leesbaar en biedt nu in ̩̩n document alle eisen aan die nationaal en internationaal gelden voor informatiebeveiliging in de zorg.

De gereviseerde norm is de herziening van NEN 7510:2004 en de daaraan gerelateerde NEN 7511-serie uit 2005. De herziene norm is tevens de Nederlandse variant van NEN-EN-ISO 27799, die aanwijzingen geeft voor het toepassen van de `Code voor informatiebeveiliging’ (NEN-ISO-IEC 27002) in de gezondheidszorg. Inhoudelijke wijzigingen zijn onder andere een normatief hoofdstuk over risicomanagement (conform ISO 27005) en een normatief hoofdstuk over kwaliteitsmanagement (conform ISO 27001).

bron: NEN

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen