Taalontwikkeling kinderen met verstandelijke beperking kan beter

0
786

Enhancing early language development in children with intellectual disabilities
Jonge kinderen met een verstandelijke beperking maken vaak een ernstig vertraagde of afwijkende taalontwikkeling door. Ze zijn daarnaast in hoge mate afhankelijk van hun omgeving om tot goede taalvaardigheden te komen. Voor een goede ondersteuning van hun mogelijkheden en behoeften is het belangrijk dat in hun omgeving het taalaanbod beter op hen afgestemd is.  Daarvoor is een nieuw vroeginterventieprogramma ontwikkeld: KLINc (Kinderen Leren Initiatieven Nemen in communicatie). Pedagoge Margje van der Schuit onderzocht de effectiviteit van dit programma. Ze stelde vast dat alle deelnemende kinderen een aanmerkelijk grotere groei in hun taalontwikkeling doormaakten dan een controlegroep. KLINc schept voor de kinderen een speel-/leeromgeving waar ze op eigen wijze taal leren en gebruiken. Dat gebeurt door de inzet van op maat aangereikte vormen van ondersteunde communicatie (zoals gebaren, pictogrammen en/of spraakcomputers). De promovenda pleit voor vroege stimulatie van de communicatie- en taalontwikkeling van kinderen met verstandelijke beperkingen, zodat ook deze kinderen betere mogelijkheden krijgen om zich zo goed mogelijk te ontplooien.

Biografie
Margje van der Schuit (Wageningen, 1982) studeerde Pedagogische Wetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Van 2006 tot 2011 werkte ze als onderzoeker en docent bij de sectie Orthopedagogiek van het Behavioural Science Institute van de Radboud Universiteit. Ze is nu  onderzoekster bij Kentalis, een instelling voor zorg en onderwijs aan mensen met beperkingen in horen, zien en communicatie.

Datum: woensdag 26 oktober 2011
Tijd: 15:30
Locatie: Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2
Faculteit der Sociale Wetenschappen
Promovendus: mevrouw drs. M. Schuit
Promotors: prof. dr. L.T.W. Verhoeven, prof. dr. H. van Balkom
Copromotors: dr. E. Segers
Titel promotie: Enhancing early language development in children with intellectual disabilities

Bron: RU