GFHEU: Gaming technieken in Universitaire Centra ter verbetering van kwaliteit en veiligheid.

0
510

Drie Nederlandse Universitaire Centra, AMC, UMCU en Ersamus MC,  werken hard aan de ontwikkeling van programma’s die met behulp van gaming technieken bij gaan dragen aan de opleiding van medici, de verhoging van de veiligheid in het medische traject en die bijdragen aan de kwaliteit van het werk in de zorg. Kostenbesparingen spelen ook een rol in deze projecten, aangezien intensieve training een enorme kostenpost vormt in de zorg. De programma’s waar aan gewerkt wordt reiken van de anatomische les tot het in simulatie aan brengen van een veneuze catheter op een intensive care. Voor de ontwikkeling van deze programma’s wordt intensief samengewerkt met buitenlandse universiteiten. Ook de Universiteit van Twente is er bij betrokken.

The Miracle: Medical Anatomy interactive using Kinect –  Marlies Schijven – AMC – Amsterdam
Schijven heeft de uitdaging opgepakt om de ouderwetse manier van anatomische les om te zetten naar een moderne methode. Zij heeft een drie dimensionale visualisatie van de mens zijn eigen lichaam ontwikkeld. Een op augmented reality gebaseerde spiegeling van het menselijk lichaam. Dit programma is voor het eerst gepresenteerd in September 2011. De ontwikkeling is een samenwerking tussen onder meer het AMC – Amsterdam en de Ludwig Maximilliaan Universiteit, München.

Het programma is het grootste simulatie programma in de wereld. Het wordt gevuld met beelden van MRI, CT-scans en röntgen. Doel is dit programma te gaan gebruiken voor opleiding van medische professionals. Maar ook voor patienten.

In het AMC zijn chirurgen nu verplicht voordat zij de operatie kamer in gaan en hun operatie gaan uitvoeren eerst dit “game” te gebruiken. Daarmee is het aantaal fouten in de operatie kamer al met 37% afgenomen.

Erasmus Virtual Emergency Room – The ABCDE Game – Stephanie Klein-Nagelvoort – Schuit

De ABCDE, Airway,  Breathing, Circulation, Disability, Exposure methode is een standaard procedure te volgen door medische professionals om intensive care patienten te behandelen. Deze methode wordt ondersteund door de Nederlandse overheid. Zowel in Nederland, maar ook internationaal ontbreekt het echter aan voldoende effectieve training. Dit heeft onder meer te maken met de enorme hoge kosten die daarmee gepaard gaan.

Huidige methode met patient simulatie en behandeling simulatie kent die hoge kosten vanwege de intensivitiet van training, gemiddeld drie studenten op één trainer. Om die reden is de Erasmus Virtual Emergency Room ontwikkeld. Doelgroepen zijn artsen in opleiding, specialisten, consulenten en verpleegkundigen in opleiding voor intensive care. Het programma is een combinatie van theorie en praktijk. Het is gevat in een serious gaming setting en kent vier onderdelen, de toelatingstest, het “serious game”, hands-on en face-to-face contact. In samenwerking met de Universiteit Twente is een realistisch fysiologisch programma onderdeel ontwikkeld, dat werkelijke bloeddrukken, hartfrequentie en ademhaling simuleert.

Van essentie zijn de kritische besluitvorming, maar ook de minder kritische aspecten als communicatie en rapportage. Op alle aspecten kunnen punten gescoord worden, op basis waarvan een eindoordeel over de vaardigheden gegeven kan worden.

Er zijn zes scenarios in het programma, vier voor de behandeling van één persoon op de intensive care, en 1 voor een twee persoons behandeling. Het geheel is tot stand gekomen in samenwerking tussen Stichting Coolsingel, SBOH, IJsfontein, Universiteit Twente en een expertteam van het Erasmus MC. Doel is medio december het volledige programma gereed te hebben. Daarna kan het programma verspreid worden over andere ziekenhuizen en opleidingscentra.

Air Medic Sky One: Do we have a lift off?  – Pamela Kate & Cor Kalkman – UMC Utrecht

Aan de ontwikkeling van dit project ligt het grote aantal medische fouten ten grondslag. Kalkman stelt dat de medische sector allesbehalve veilig is, vooral door het grote aantal fouten in de communicatie. Oorzaak daarvan is onder meer het autoritaire gedrag in de hierarchie, waardoor “lager geplaatsten” in de hierarchie niet durven door te vragen.

AIR Medic Sky One is een game voor jonge artsen, ongeacht de vorm van specialisatie, koud uit de collegebanken. Veilige communicatie, herkenning van alarmsignalen, erkenning van de gevolgen van gebrek aan slaap, stress management en het durven zich uit te spreken zijn de essenties van dit game. Er is een parallel gezocht met de communicatie in de luchtvaart, waar dezelfde factoren essentieel zijn voor het handhaven van de veiligheid.

Het programma simuleert zeer realistisch bijvoorbeeld het aanleggen van een intraveneuze catheter. Interactief zijn ademhaling, hartfrequentie en andere fysiologische parameters te simuleren. Het is een samenwerking tussen de Mayo Clinic – USA, Plymouth University – UK  en het UMC-Utrecht.

Samengevat, in Nederland wordt intensief samengewerkt aan de verbetering van opleidingen, van de veiligheid op operatiekamers en intensive care units, en kostenbesparingen middels de ontwikkeling van serious games for health.

Vorig artikelKinderopvang fors goedkoper in 2012, ondanks overheidsbezuinigingen
Volgend artikelBeantwoording Kamervragen over hoge tandartskosten
Rene is consultant op het snijvlak productontwikkeling en gezondheidszorg/projectmanager valpreventiebus/multitasker/outofthebox denker/innovator/ Eusamed bv/ Op twitter@Lodewijkjes Netherlands, Rijswijk (Gld) René Luigies heeft 30 jaar ervaring in nationale- en internationale marketing en business development in de medische sector. Die ervaring strekt zich uit van de farmaceutische industrie tot de medische apparatuur. In 2001 startte hij zijn eigen bedrijf in Nederland. Na de succesvolle introductie van een product op het gebied van pijnbestrijding, heeft dit bedrijf zich verder ontwikkeld tot specialisatie op het snijvlak van product ontwikkeling en gezondheidszorg. Bekende succesvolle producten zijn de OHRA valpreventiebus en de OOGbus van het Oogzorgnetwerk en CZ. Binnen het bedrijf is een groot netwerk aanwezig met de belangrijkste stakeholders in de gezondheidszorg, zoals zorgverzekeringen en overkoepelende organisaties, overheid, zorgverleners, hogescholen, universiteiten en het MKB. Op dit moment wordt dit netwerk ingezet voor eigen consultancy activiteiten, en voor zijn functie als zorginnovatiemakelaar voor Health Valley. Een volledig cv is te vinden op LinkedIn: http://nl.linkedin.com/in/reneluigies En René Luigies is te volgen op twitter: @Lodewijkjes Valpreventie2.0 In 2007 is het OHRA valpreventie project gestart. Dit was het resultaat van een product concept dat ik samen met iemand uit de thuiszorg en een huisarts aan OHRA presenteerde. OHRA heeft dit project volledig gefinancierd. Dit project is volledig door mij opgezet en uitgewerkt, respectievelijk gemanaged. Ook de uitwerking van de resultaten zijn door mij gedaan. Het OHRA valpreventieproject heeft geresulteerd in een afname van 35% van het aantal valincidenten op een groep van 1561 mensen. De kosten voor de landelijke uitrol bleken te hoog voor zorgverzekeraar CZ, die OHRA heeft overgenomen. Daarmee staakte het project. In het kader van eHealth heb ik toen Valpreventie2.0 bedacht. Een internet applicatie, waarmee ouderen zelf een risicoanalyse kunnen doen, vervolgens een advies krijgen om dat risico te verminderen en vervolgd worden of zij de adviezen ook opgevolgd hebben en of zij hulp/ondersteuning nodig hebben. Daarbij een vervolg door middel van registratie van het aantal valincidenten. Inmiddels heb ik het NIPED bereid gevonden om valpreventie2.0 te realiseren. In mijn presentatie zal ik ingaan op het proces van valpreventie 1.0 naar de realisatie van valpreventie 2.0. De obstakels, de overwegingen, de weg naar de juiste partners, de financiering, het vinden van stakeholders, en de implementatie in de gezondheidszorg. En een korte visie geven op valpreventie 3.0, waar al gesprekken over gevoerd worden.