Medisch Kerndossier van Zorgportaal Rijnmond voldoet als eerste aan aanbevelingen Inspectie

0
128

Het Medisch Kerndossier van Zorgportaal Rijnmond voldoet op het gebied van informatie-uitwisseling in de zorg als eerste aan de aanbevelingen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). In de jaarlijkse uitgave Staat van de Gezondheidszorg, die gisteren is uitgebracht, pleit IGZ ervoor dat alle zorgprofessionals werken met één gestandaardiseerd dossier per patient. Zij kunnen dit dan – na toestemming van de patient – allemaal gebruiken. Het Medisch Kerndossier, dat informatie bevat over behandelingen, medicijngebruik en de medische voorgeschiedenis, voldoet hier al aan.
In de nieuwste Staat van de Gezondheidszorg onderzocht de IGZ welke risico’s er zijn bij het gebruik van ICT in de zorg. De belangrijkste conclusie is ‘dat de grootste risico’s ontstaan door knelpunten in de informatie-uitwisseling’. Dossiers zijn niet actueel, niet compleet of bevatten juist informatie die niet relevant is. De IGZ doet de volgende aanbevelingen: ‘stel een standaard vast voor terminologie’ en ‘ontwikkel een kernset van gegevens waarmee je de gezondheidstoestand van patienten gestructureerd samenvat’.
“Het Medisch Kerndossier van Zorgportaal Rijnmond voldoet al aan beide aanbevelingen”, aldus Jan Hazelzet, chief medical information officer van het Erasmus MC. “Dat maakt het Medisch Kerndossier tot nu toe uniek in Nederland.”

Standaard gebruiken
Bij de presentatie van de nieuwste Staat van de Gezondheidszorg hield Hazelzet een betoog waarin hij de IGZ adviseert om zo snel mogelijk een commissie te benoemen.
“Die moet de internationale standaard Continuity of Care Document (CCD) uiteindelijk gaan opleggen aan zowel ziekenhuizen als leveranciers. Het Medisch

Kerndossier maakt
al gebruik van deze standaard: daardoor beschikken op termijn alle zorgverleners in de regio Rijnmond over dezelfde actuele informatie die een compleet beeld geeft van de patient. Zo kan de zorg door de ene zorgverlener naadloos worden overgenomen door de andere. Het kerndossier bevat daarnaast niet te veel details, maar een kernset met alleen die elementen die noodzakelijk zijn om goede zorg te verlenen.”

Medisch Kerndossier
Burgers kunnen straks op het Zorgportaal Rijnmond hun eigen medische kerndossier met patientgegevens beheren. De patient geeft eerst toestemming aan zorgverleners om de informatie op een beveiligde omgeving van het zorgportaal te zetten. Hij kan er
vervolgens alleen zelf bij door in te loggen met DigiD en hij bepaalt zelf of een zorgverlener of mantelzorger toegang krijgt. Het dossier is op dit moment nog in de pilotfase en daardoor alleen beschikbaar voor een aantal groepen chronisch zieke
patienten van het Erasmus MC. Dat wordt de komende tijd uitgebreid.

Brede steun in regio Rijnmond
Onlangs ondertekenden een tiental grote zorgspelers convenanten waarin ze aangeven zich hard te zullen maken voor een brede invoering van het medisch kerndossier in de regio. Het gaat om de ziekenhuizen Erasmus MC, Sint Franciscus Gasthuis, Maasstad Ziekenhuis, Ikazia en het Oogziekenhuis. Andere ondertekenaars zijn de zorgcentra verenigd in OSER, het diagnostisch centrum Star-MDC, het Centrum voor Reuma en
Revalidatie Rotterdam en de ICT-partijen voor de zorg Nictiz en RijnmondNet.

Zorgportaal Rijnmond
Zorgportaal Rijnmond ontwikkelt zich tot dé plek voor het vinden van de juiste informatie op het gebied van zorg en welzijn in de regio Rijnmond. Het portaal is een beveiligde website waar burgers en zorgverleners veilig gegevens kunnen uitwisselen en betrouwbare informatie snel en gemakkelijk vinden. Zo draagt het Zorgportaal Rijnmond bij aan toegankelijke en efficiente zorg- en hulpverlening.

advertentieEinde Bericht ___________________________________________