Longarts, prof.dr. E. Dompeling, door NOS in verlegenheid gebracht

0
576

Een kinderlongarts en hoogleraar uit Maastricht is in opspraak geraakt door zijn betrokkenheid bij gebedsgenezing. De arts was in november 2010 in Myanmar bij een zendingsreis van een christelijke organisatie. De heer Dompeling heeft tijdens zijn vakantie in 2010 als privé persoon deelgenomen aan een humanitaire reis naar Myanmar. Deze – vanuit christelijke waarden ingegeven -  reis had als doel om mensen die onder moeizame omstandigheden leven te ontmoeten, te bemoedigen en hulpmiddelen aan te bieden. Deze ontmoetingen, waarvan ook het uitspreken van gebeden deel uitmaakte, werden door de mensen ter plaatse zeer positief beleefd en gewaardeerd.
De suggestie als ware hier sprake van een medische reis of wetenschappelijk onderzoek, gekoppeld aan genezing, is volstrekt onjuist. De heer Dompeling is niet opgetreden als praktiserend arts of onderzoeker en het azM neemt met hem afstand van de beschuldiging dat er sprake zou zijn van schending van de wetenschappelijke integriteit. De heer Dompeling is als een integer arts en onderzoeker, zich zeer bewust is van de medisch ethische kanten van zijn vak. Hij heeft dan ook nooit enige medische of wetenschappelijke invulling aan deze humanitaire reis gegeven. Het tumult rond humanitaire reis van prof. dr. Dompeling, uit naam van de rector magnificus van de Universiteit Maastricht en de voorzitter Raad van Bestuur Maastricht UMC+, respectievelijk de heren prof. mr. G. Mols en drs. G. Peeters ontstond na een publicatie in Trouw, op 8 oktober jl. en een vervolgartikel daarop in het plaatselijke universiteitsblad. Dit werd een week later ‘opgepikt’ door de regionale krant die vandaag een artikel over dit onderwerp publiceerde waarna de NOS ook aandacht besteedde aan het onderwerp.

Het azM is verbaasd over de reacties die deelname van een van onze hoogleraren aan een humanitaire reis oproept. Ook de onzorgvuldigheid die aan de dag wordt gelegd door de diverse partijen die hierin om een mening worden gevraagd, treft hen onaangenaam. Personen geven hun mening over deze kwestie zonder zich tot ons of de betrokken collega te wenden om de feiten te vernemen. Dat betreuren wij, mede omdat de aard en intensiteit van de publicaties onnodig kwetsend zijn voor betrokkenen. Het is onacceptabel dat de persoonlijke levenssfeer van mensen op deze wijze geschonden wordt. Daarom roepen zij op om deze kwalijke handelswijze te stoppen.

Wat zijn de feiten?
De heer Dompeling heeft tijdens zijn vakantie in 2010 als privé persoon deelgenomen aan een humanitaire reis naar Myanmar (het voormalige Birma). Deze – vanuit christelijke waarden ingegeven -  reis had als doel om mensen die onder moeizame omstandigheden leven te ontmoeten, te bemoedigen en hulpmiddelen aan te bieden. Deze ontmoetingen, waarvan ook het uitspreken van gebeden deel uitmaakte, werden door de mensen ter plaatse zeer positief beleefd en gewaardeerd. De reis was in dat opzicht in zijn opzet geslaagd.

De suggestie als ware hier sprake van een medische reis of wetenschappelijk onderzoek, gekoppeld aan genezing, is volstrekt onjuist. De heer Dompeling is niet opgetreden als praktiserend arts of onderzoeker en wij nemen met hem afstand van de beschuldiging dat er sprake zou zijn van schending van de wetenschappelijke integriteit. Wij kennen de heer Dompeling als een integer arts en onderzoeker, die zich zeer bewust is van de medisch ethische kanten van zijn vak. Hij heeft dan ook nooit enige medische of wetenschappelijke invulling aan deze humanitaire reis gegeven.

Artsenorganisatie KNMG vindt dat de universiteit deze kwestie niet zomaar kan laten passeren. “Arts ben je continu. Ook als je in privétijd reist en ongeacht of je daadwerkelijk als arts optreedt”, zegt directeur Lode Wigersma.

De Vereniging tegen de Kwakzalverij vindt dat Dompeling een risico vormt en extra in de gaten moet worden gehouden. Bestuurslid Cees Renckens: “Ik zou mijn kind niet toevertrouwen aan een arts die gelooft in wondergenezing. Ik sluit niet uit dat hij gewoon goed functioneert, maar hij moet wel extra in de gaten worden gehouden. Hij vormt een risico.”

Vorig artikelInternist Peter Lestrade neemt afscheid
Volgend artikelAl 82 meldingen van ouderenmishandeling
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.