RA-Patienten voldoen niet aan de beweegnorm

0
366

RA gaat vaak gepaard met bewegingsbeperkingen, pijn en vermoeidheid. Actief blijven is een belangrijk onderdeel van de non-farmacologische behandeling bij RA. De therapeut kan de patient vragen om met een dagboekje de dagelijkse activiteiten bij te houden. Zo kan de behandelaar niet alleen zien hoeveel een patient beweegt maar ook of de patient zijn/haar energie goed verdeelt over de dag. De meeste patienten schrijven in het boekje dat ze veel en lang activiteiten verrichten. Maar na een meer objectieve meting van de Sint Maartenskliniek blijkt echter dat het overgrote deel de Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen (NNGB) niet haalt.

 Beleving versus meting
In een onderzoek van de Sint Maartenskliniek zijn bij 32 patienten gedurende zes dagen met een accelerometer de beenbewegingen gemeten. De deelnemers waren al lang onder behandeling maar functioneerden nog wel zelfstandig. Eén van de onderzoeksvragen was of RA patienten voldeden aan de NNGB van vijf dagen in de week, 30 minuten matig actief bewegen. De resultaten van de accelerometers zijn vergeleken met de activiteitendagboekjes. Daar kwam uit dat de activiteitenniveaus in de dagboekjes standaard hoger lagen dan wat de accelerometers aangaven. Volgens de dagboekjes haalden zeven deelnemers (21%) de NNGB, terwijl volgens de accelerometer helemaal niemand (0%) deze norm haalde. Opmerkelijk was dat 16 deelnemers (51%) achteraf, zonder dat ze hun scores kenden, meenden dat zij voldeden aan de NNGB.

Eye-opener
Vermoeidheid en ervaren klachten waren de belangrijkste redenen om niet te bewegen. Beweging is echter één van de belangrijkste non-farmacologische behandelingen bij RA omdat het klachten vermindert. Daarenboven kan inactiviteit juist leiden tot andere complicaties of ziektes. Voor ergo- en fysiotherapeuten bieden de onderzoeksresultaten motivatie om de huidige behandeling aan te passen. Meer bewegen wordt door reumapatienten vaak gezien als meer lopen of fietsen maar veel patienten vinden dit juist lastig. Mogelijk zijn er geschiktere activiteiten zoals bewegen in water of tai chi om toch de beweegnorm te halen. Ook hoeft een patient niet 30 minuten aan één stuk te bewegen. Twee keer 15 minuten of zelfs drie keer 10 minuten mag ook.

Vervolgonderzoek
De wetenschappers zullen de huidige data nog verder analyseren op verdeling van activiteiten over de dag. Met deze informatie kan bepaald worden of het goed verdelen van de energie werkelijk invloed heeft op de hoeveelheid klachten die patienten ervaren. Verder zullen de onderzoekers bepalen of er voorspellers zijn voor de hoeveelheid beweging die een patient uitvoert. Met deze bevindingen krijgt de therapeut handvatten die hij/zij kan gebruiken als startpunt voor een behandelplan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Research, Development & Education van de Sint Maartenskliniek, tel. 024-3659140.