Door ParkinsonNet betere zorg en goedkopere zorg voor parkinson patienten

0
206

Artsen en therapeuten die aangesloten zijn bij ParkinsonNet geven betere zorg aan Parkinsonpatienten dan behandelaars die dat niet zijn. Dat blijkt uit een onderzoekvan het bureau Plexus in opdracht van Zorgverzekeraars Nederland. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau Plexus in opdracht van Zorgverzekeraars Nederland.

Sinds 2005 is ParkinsonNet in Nederland actief. Het ParkinsonNet bestaat uit regionale netwerken van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van patienten met de ziekte van Parkinson of op Parkinson lijkende aandoeningen(Parkinsonismen). De netwerken zijn gecentreerd rond een of meerdere maatschappen neurologie van de regionale ziekenhuizen.

De ziekte van Parkinson is een aandoening die zich op verschillende manieren kan manifesteren, waarbij problemen kunnen ontstaan met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Voorbeelden zijn moeite met lopen, aankleden, spreken of eten. Door de grote verscheidenheid aan mogelijke problemen is de samenhangende aanpak van meerdere, specifiek deskundige zorgverleners essentieel.

Op dit moment zijn met name neurologen, Parkinsonverpleegkundigen, fysiotherapeuten,oefentherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten en diëtisten betrokken bij de regionale netwerken. In een regio waar een Parkinsonnet actief is vindt concentratie van zorg plaats.

De ambitie van ParkinsonNet is dat betere, gecoördineerde zorg leidt tot verbetering van de geleverde kwaliteit van zorg, hetgeen zich uit in betere uitkomsten van zorg en lagere zorgkosten. In een klinische trial is dit 2009 aangetoond. Een trial is echter altijd een eenmalige meting, gebaseerd op een relatief beperkte groep patienten. Op basis van de Vektis gegevens is het mogelijk om in de real-life situatie te zien of er vergelijkbare verschillen kunnen worden gevonden tussen regio‟s waar wel en regio‟s waar geen integrale Parkinson zorg beschikbaar is.

Geoperationaliseerd in op basis van de hier beschikbare data zou dat betekenen dat mensen met Parkinson die wonen in een regio waar ParkinsonNet actief is lagere kosten van de basisverzekering (Zvw) hebben (door een betere, integrale aanpak zijn bijvoorbeeld opnames minder frequent nodig)
minder vallen, waardoor minder fracturen ontstaan (vooral minder heupfracturen) minder revalidatie (dag)behandeling nodig hebben, omdat patiënten indien mogelijk in de eerste lijn door fysiotherapeuten worden behandeld.

Op basis van de analyses kan worden geconcludeerd dat alle hypotheses zoals geformuleerd aan het begin van de kraamkamer kunnen worden geverifieerd op basis van administratieve data beschikbaar in de Vektis databases.

Op basis van de cijfers uit 2009 kan worden geconcludeerd dat individuen met Parkinson die wonen in een regio waar ParkinsonNet actief is:

Meer fysiotherapie krijgen
Lagere kosten van de basisverzekering (Zvw) hebben (door een betere, integrale aanpak zijn bijvoorbeeld opnames minder frequent nodig)minder vallen, waardoor minder fracturen ontstaan (vooral minder heupfracturen)
Minder revalidatie (dag)behandeling nodig hebben
Minder vaak in een verpleeghuis opgenomen hoeven worden

De aangetoonde verschillen in effecten (tussen ervaren regio‟s en niet ervaren regio‟s) zijn voor vier indicatoren significant:

Percentage patienten met fysiotherapie
Het aantal fysiotherapie behandelingen dat een patient krijgt Het percentage fracturen (als proxy voor valincidenten)
Het percentage heupfracturen (als proxy voor valincidenten)

De mogelijke kostenbesparing als gevolg van ParkinsonNet kan op basis van de verschillen in zorgkosten (Zvw) tussen ParkinsonNet regio‟s en regio‟s zonder ParkinsonNet geschat worden op 15 tot 20 miljoen euro per jaar.

De indicatoren geven handvatten voor ParkinsonNet aanbieders, gebruikers en zorgverzekeraars om een continu monitoringssysteem op te gaan zetten, om zowel de kwaliteit als de kosten te kunnen monitoren op ParkinsonNet regio niveau.

Het doel van de kraamkamer Parkinson is inzichtelijk maken of en in welke mate er verschillen zijn (in kwaliteit en kosten) tussen regio‟s die participeren in ParkinsonNet en regio‟s die (nog) niet participeren.

Patienten die volgens de aanpak van ParkinsonNet worden behandeld, breken bijvoorbeeld de helft minder vaak een heup. Bovendien is die betere zorg goedkoper. Jaarlijks levert die een besparing op van 15 miljoen euro. Dat loopt op tot 20 miljoen als ook patienten met nauw verwante aandoeningen meegeteld worden.

Parkinson is een neurologische aandoening waarbij zenuwcellen langzaam afsterven. Daardoor ontstaan vaak problemen met lopen, spreken, aankleden en eten.

Tot nu toe was ParkinsonNet afhankelijk van jaarlijkse projectsubsidies. Vanaf nu betalen de verzekeraars voor de exploitatie van de website van ParkinsonNet.

Vorig artikelBevel voor tandartsenpraktijk Damlaan in Leidschendam
Volgend artikelUWV en Disability Studies gaan samenwerken
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.