Zorgthermometer ‘Vooruitblik 2012’

0
224

Vandaag verschijnt de Zorgthermometer ‘Vooruitblik’ van Vektis. In deze uitgave worden de veranderingen binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) voor het komend jaar belicht.

Het jaar 2012 kenmerkt zich als een jaar waarin binnen de zorg veel veranderingen op stapel staan. Speerpunten voor 2012 zijn prestatiebekostiging, vrije prijzen voor mondzorg en farmacie, betaalbaarheid en kwaliteit van de zorg. Traditiegetrouw geeft Vektis in haar jaarlijkse vooruitblik toelichting op en achtergrondinformatie over de voorgenomen maatregelen. De Zorgthermometer is te downloaden via www.vektis.nl.

Vektis
Vektis is informatiecentrum voor de zorg. Vektis verzamelt en analyseert gegevens over de
hoeveelheid, de kosten en de kwaliteit van de geleverde zorg in Nederland.

Bron:Vektis