Kabinet weet niet wat bezuinigingen zorg opleveren

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wordt te vaak overvallen door uit de hand lopende zorgkosten, blijkt uit een rapport van de Algemene Rekenkamer (ARK). GroenLinks vindt dat minister Schippers zich deze uitkomsten van het Rekenkameronderzoek moet aantrekken en voortaan beter in kaart moet brengen wat bezuinigingen gaan opbrengen.

GroenLinks-Tweede Kamerlid Linda Voortman: “Het komt te vaak voor dat we achteraf overvallen worden doordat een maatregel te duur uitpakt. Dan wordt er snel een nieuwe bezuiniging uit de hoge hoed getoverd. Ik wil een veel beter overzicht van de gevolgen van bezuinigingen, zodat we niet telkens weer onaangenaam verrast worden.”

De Rekenkamer doet belangrijke aanbevelingen om het huishoudboekje van het ministerie beter op orde te krijgen. minister moet zorgen voor tijdige, actuele en complete informatie over zorguitgaven en minister moet verantwoording afleggen over de definitieve cijfers.

GroenLinks wil dat de minister haar maatregelen gaat monitoren en zal daar bij de komende begrotingsbehandeling ook op aandringen. GroenLinks vindt dat het ministerie van VWS in kaart moet blijven brengen wat de gevolgen van een bezuiniging zijn. Zeker wanneer de opbrengst van zo’n maatregel niet duidelijk is.

Voortman: “Dat is precies waar ik ook op aangedrongen heb bij de discussie over het persoonsgebonden of bij de invoering van eigen bijdragen. De minister neemt verschillende maatregelen die gaan leiden tot het uitstellen van zorg, waardoor duurdere zorg nodig is en dus zo’n maatregel op de lange termijn meer kost dan het op de korte termijn oplevert. Het ministerie neemt aan dat een maatregel een bepaald bedrag oplevert of zorg bespaart, maar evalueer dan ook of dat daadwerkelijk gebeurt. Dat is nodig voor goed beleid op korte én lange termijn.”

bron: Groen Links