Bewustwording onbekende tumorsoort NET

In Nederland komen er elk jaar ongeveer 700 nieuwe NET-patienten bij; dit aantal stijgt gestaag. Omdat de symptomen voor deze vorm van kanker vaak pas in een laat stadium worden herkend, hebben verschillende ziekenhuizen de handen ineengeslagen om meer bewustwording te creeren.  De stichting NET-groep[1] heeft, onder andere in samenwerking met het Nederlands Kanker Instituut – Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL) een voorlichtingsfilm ontwikkeld en op 10 november is het World NET Cancer Awareness Day.

NET-tumoren zijn lastig te herkennen omdat ze in verschillende organen kunnen ontstaan (dunne darm, long, alvleesklier, maag). De klachten zoals diarree, buikpijn, opvliegers en vermoeidheid zijn wisselend in de loop van de tijd en lijken op andere aandoeningen waardoor ze als ‘vaag’ of moeilijk te interpreteren worden bestempeld. Soms duurt het vele maanden, soms ook jaren, voor de juiste diagnose gesteld wordt, waardoor het allerlei psychische reacties oproept.

Is de diagnose eenmaal gesteld, dan is verder onderzoek naar uitzaaiingen en tumormerkstoffen van belang. De mogelijkheden voor behandeling van NET zijn de laatste jaren toegenomen zodat ook de overleving van NET-patienten, vooral de patienten met uitzaaiingen, duidelijk langer is geworden.

Het is van groot belang om met verschillende specialisten tot het beste behandelingsvoorstel te komen. Is er een operatie mogelijk, behandeling met medicijnen, bestraling, lokale therapie of een combinatie. Zo’n multidisciplinaire groep is aanwezig in drie kenniscentra in Nederland: Erasmus MC Rotterdam, NKI-AVL Amsterdam en UMC Groningen. Het NKI-AVL heeft al jaren een speciale NET-poli met een ervaren internist-oncoloog bijgestaan door een verpleegkundig specialist.

De samenwerking met de stichting NET-groep heeft o.a. geleid tot onderzoek in het NKI-AVL naar ‘delay’ in diagnosestelling. Dit soort onderzoeken zijn van belang om in de toekomst programma’s te kunnen ontwikkelen die de bewustwording rond deze kankersoort verhogen.

NKI

Het Antoni van Leeuwenhoek behoort al decennia tot de absolute wereldtop in kankerzorg en -onderzoek. De unieke combinatie van zorg en onderzoek binnen één instituut maakt voor kankerpatiënten het verschil. In multidisciplinaire teams werken alle in kanker gespecialiseerde zorgprofessionals continu aan op maat gemaakte behandelplannen. Want in de kern is geen enkele kanker gelijk. Patiënten met (een vermoeden van) kanker kunnen in het Antoni van Leeuwenhoek terecht voor de nieuwste onderzoeks- en behandelfaciliteiten en een persoonlijke benadering. Het Antoni van Leeuwenhoek koos ruim honderd jaar geleden al voor de combinatie van de specialistische zorg van het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis en het onderzoek van het Nederlands Kanker Instituut onder een dak. Bij het Nederlands Kanker Instituut - de wetenschappelijke tak van het Antoni van Leeuwenhoek - werken ruim 560 onderzoekers aan grensverleggend onderzoek naar kanker. Dit wetenschappelijke onderzoek wordt voor een belangrijk deel mede mogelijk gemaakt door KWF Kankerbestrijding en het ministerie van VWS. Het Antoni van Leeuwenhoek is het enige door de OECI aangewezen Comprehensive Cancer Center in Nederland. Voor meer informatie: www.avl.nl en www.nki.nl.

Recente artikelen