Nieuw initiatief: De ZorgCentrale.nl verzorgt 24/7 zorg op afstand

Ouderen, gehandicapten en psychiatrisch patienten geven er steeds vaker de voorkeur aan om, ondanks hun gezondheidsproblemen en aandoeningen thuis te blijven wonen. Zorginstellingen hebben moeite om aan deze groeiende zorgvraag te voldoen. Daarom introduceert dienstverlener Facilicom uit Schiedam De ZorgCentrale.nl. Deze centrale wordt bemand door gediplomeerde verpleegkundigen en biedt zorginstellingen en thuiswonende ouderen, gehandicapten en psychiatrisch patienten 24 uur per dag zorg in de vorm van bijvoorbeeld persoonsalarmering of kijkt mee bij het toedienen van medicijnen.

Voor de zorginstellingen die hun alarmmeldingen als eerste hebben uitbesteed levert de uitbesteding van deze zorg op afstand meer capaciteit op van beschikbaar verplegend personeel. Ook is er zo meer focus op kwaliteit en meer budgettaire ruimte om gediplomeerd personeel aan te trekken dat zich bezig kan houden met kwalitatieve kerntaken.

De ZorgCentrale.nl die bij de start direct bemand wordt door gediplomeerd verpleegkundigen zal straks, aldus Facilicom, werk verschaffen aan circa 50 professionals. Het team kan mensen op afstand te woord staan, ambulancediensten en betrokken zorgteams inschakelen voor zorgopvolging, en begeleiding bieden bij het toedienen van medicijnen (denk aan diabetespatienten of verslaafden).
Facilicom zal met De ZorgCentrale.nl ook andere innovatieve zorgdiensten op afstand gaan ontwikkelen, samen met zorginstellingen.

Professionalisering ‘zorg op afstand’
De individuele zorgvraag van niet alleen ouderen, die thuis willen blijven wonen, maar bijvoorbeeld ook van diabetespatienten en verslaafden, vereist uitermate professionele bedrijfsoplossingen. Volgens Paul Janssen, Marketing Directeur van Facilicom Services Group, neigen zorginstellingen tot uitbesteding van die competenties. Zorginstellingen worden gedwongen tot een snelle professionaliseringsslag op dit vlak. We zien partijen die dat goed zelf weten op te pakken, maar ook veel instellingen die daar moeite mee hebben omdat zij er voor kiezen zich te richten op hun kerncompetenties, namelijk “zorg verlenen”. Tegelijkertijd is professionele zorg op afstand via De ZorgCentrale.nl van Facilicom nu binnen handbereik door beschikbare technologie, systemen en protocollen die de kwaliteiteisen van de betrokken zorginstellingen borgen. De centrale biedt niet alleen de dienst op afstand aan, maar verzorgt ook de gehele technische installatie en bijvoorbeeld ontsluitingsoplossingen. Dit is mogelijk doordat De Zorgcentrale.nl onderdeel is van het Facilicom concern waarbinnen ook Breijer Techniek en Trigion Beveiliging behoren.

Tekort aan verpleegkundigen
In de thuiszorg heerst zoals bekend een groot tekort aan gediplomeerd verpleegkundigen. Zorg op afstand, waarbij een hulpverlener niet fysiek aanwezig is, biedt in veel gevallen een efficiente oplossing. Een oudere die bijvoorbeeld gevallen is, kan via een druk op de knop om de juiste hulp vragen. Om dit soort calamiteiten snel en vakkundig het hoofd te bieden, spelen alarmcentrales een cruciale rol en is kwaliteit een vereiste. De ZorgCentrale.nl werkt om die reden alleen met gespecialiseerd personeel, verpleegkundigen met niveau 3, 4 en 5 . Facilicom heeft de centrale operationeel en technisch gezien naadloos gekoppeld aan de techniek van de AlarmServiceCentrale van concerndochter Trigion, het grootste beveiligingsbedrijf van Nederland. Deze alarmcentrale observeert en beveiligt in Nederland circa 58.200 objecten en is toegerust met state-of-the-art cameratechnieken en veiligheidsprotocollen.

Groeimarkt: welzijn en individuele veiligheid
De huidige alarmcentrales die actief zijn in de extramurale zorg zijn meestal direct verbonden aan een zorginstelling of een verzekeraar. Deze richten zich traditioneel op diensten rondom personenalarmering, echter niet of nauwelijks op aanvullende services of in dit geval specifieke zorgfuncties.

Facilicom is ervan overtuigd dat de ‘zorg aan huis’-markt sterk gaat groeien. Onder meer door de vergrijzing, meer aandacht voor zorgpreventie en de aanhoudende druk op zorgbudgetten. “De groep mensen voor wie zorg op afstand beter, makkelijker en goedkoper zou kunnen zijn is aanzienlijk groter dan het aantal ouderen waarop wij ons nu bij de start op gaan richten”, aldus Janssen. “We staan nog maar aan het begin. De ZorgCentrale.nl en de mogelijkheden met betrekking tot andere facilitaire dienstverlening op het gebied van zorg aan huis, kan een grote bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van mensen die zorg nodig hebben.

Door nauw samen te werken met zorginstellingen biedt De ZorgCentrale.nl op basis van professionele protocollen inmiddels diverse individuele zorgarrangementen. In deze arrangementen wordt bijvoorbeeld extra aandacht besteed aan wensen op het gebied van sociale zorg (‘gericht gesprek met mensen’). Daarnaast biedt Facilicom via Trigion Beveiliging de mogelijkheid tot aanvullende diensten op het gebied van veiligheid. Cameratoezicht kan in die zin zowel vanuit zorg als veiligheid worden ingezet.

Innovatieve oplossingen
Facilicom is met het nieuwe initiatief de eerste facilitaire dienstverlener die een centrale start voor de zorgmarkt. “De huidige zorgmarkt vraagt om een stevige professionaliseringsslag. De ZorgCentrale.nl biedt daarom uitkomst aan zorginstellingen die een hoogwaardige kwaliteit van zorg willen garanderen, maar tegelijkertijd voor de uitdaging staan om de door de overheid opgelegde bezuinigingen door te voeren. We denken dan ook graag met hen mee om samen innovatieve toepassingen op gebieden als domotica, telemedicine en beeldcommunicatie naar een integraal zorgproduct te vertalen. Inmiddels maken er al twee grote zorginstellingen gebruik van de diensten van De ZorgCentrale.nl. Volgend jaar hopen we zodanig te groeien, dat we ons verpleegkundigenteam van 5 naar 15 uit kunnen breiden. Uiteindelijk is onze ambitie om ook in het segment van zorgcentrales marktleider te worden”, zo besluit Janssen.

bron: ANP Pers Support