Vaccinatieplicht Q-koorts voor locaties met publieksfuncties

Gemeente Coevorden
De nieuwe Voedsel en Waren Autoritiet (nVWA) heeft Nederlandse gemeenten gevraagd aandacht te besteden aan de vaccinatieplicht voor Q-koorts voor locaties met een publieksfunctie. De vaccinatieplicht geldt voor schapen en geiten.

Bedrijven met een publieksfunctie

Publieks-, kinder-, zorg- en logeerboerderijen hebben gemeenschappelijk dat de bezoeker in contact kan komen met de aanwezige diersoorten. Dit contact verhoogt de kans dat bezoekers besmet raken met een ziekte waarvan de dieren drager zijn. Om dit risico zo klein mogelijk te houden geldt een vaccinatieplicht.

Q-Koorts is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door de Coxiella Burnetii bacterie die van dier op mens kan worden overgedragen. In Nederland zijn vooral melkschapen en -geiten de bron van besmetting voor mensen. De overheid heeft een pakket van maatregelen opgesteld om het risico voor de volksgezondheid te beperken. Het maatregelpakket is opgenomen in de Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten en kent een aantal specifieke passages voor locaties met een publieksfunctie:
* Alle aanwezige schapen en geiten moeten gevaccineerd worden (vaccinatieplicht).
* De dieren moeten volledig gevaccineerd zijn vóór 1 januari 2012 en in ieder geval twee weken vóórdat het dier gedekt wordt of dekt. * Tijdens het aflammeren mag het publiek geen toegang hebben tot de dieren (afzonderingsplicht).
* Naast de vaccinatiegegevens, moet ook van alle geslachtsrijpe geiten en schapen de dek- of inseminatiedatum en geboortedatum vastgelegd worden (registratieplicht).

Centrale Databanksysteem
In het centrale databanksysteem van Dienst Regelingen wordt het bedrijfstype van het bedrijf waar de gevaccineerde dieren verblijven, niet vastgelegd. Hierdoor is het niet mogelijk om te bepalen of dieren gehouden worden op een locatie met een publieksfunctie en ontbreekt de mogelijkheid om deze groep direct aan te schrijven. Om toch zoveel mogelijk bedrijven met een publieke functie te bereiken, doet de nVWA daarom een beroep op de Nederlandse gemeenten.

 

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen