Alzheimer Café: `Dementie in de praktijk’

Op dinsdag 13 december 2011 organiseert Alzheimer Café Den Haag een bijeenkomst in Het Nutshuis met als thema: `Dementie in de praktijk’. Ervaringsdeskundigen zelf vertellen over wat dementie voor hen betekent in de thuissituatie.

Hoe kan iemand met dementie zo lang mogelijk zelfstandig thuis functioneren? Welke hulpmiddelen en diensten kunnen hieraan bijdragen? Er is uitgebreid tijd voor het stellen van vragen. De toegang is gratis.

Het Alzheimer Café is er voor iedereen die meer wil weten over dementie. Dementie, met als meest bekende oorzaak de ziekte van Alzheimer, is een ingrijpende aandoening die niet alleen de patient, maar ook diens naasten diep treft. Goede informatie en uitwisseling van ervaringen kunnen hen tot grote steun zijn. Het Alzheimer Café biedt deze ondersteuning op bijzondere wijze.

Het Alzheimer Café Den Haag is een lokaal trefpunt voor mensen met dementie, familie, naasten, hulpverleners, studenten en andere betrokkenen of geïnteresseerden. Het is elke tweede dinsdag van de maand geopend; van 19.30 uur (deur open om 19.00 uur) tot 21.30 uur. Er is informatie aanwezig over de mogelijkheden voor hulp en dienstverlening. Een deskundige geeft uitleg en beantwoordt vragen. Dit alles in een ontspannen sfeer – met livemuziek – komt elke maand een ander thema aan de orde. De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig. De avond wordt afgesloten met een drankje.

Programma eerste helft seizoen 2011/2012

10 januari 2012: `Omgaan met moeilijk gedrag’

Achtergrond

Nederland telt zo’n 250.000 mensen die lijden aan dementie. Informatie, lotgenotencontact en ondersteuning zijn voor hen en betrokkenen onontbeerlijk. Het Alzheimer Café geeft daar een bijzondere vorm aan: uitwisseling van informatie en ervaringen over de ziekte en hulpmogelijkheden in een gemoedelijke sfeer, net als in een gewoon café. Vragen over het Alzheimer Café? Bel dan het Centraal Informatiepunt Ouderen (CIPO), tel.             (070) 364 38 18      .

Meer informatie:

Het Alzheimer Café Den Haag is een samenwerkingsproject van:
* Alzheimer Nederland – regioafdeling Haaglanden
* WoonZorgcentra Haaglanden

* Centraal Informatiepunt Ouderen (CIPO)

* Context Preventie

* Parnassia Bavo Groep.