Vrijwilligers zorgen voor betere zorg

De langdurende zorg wordt beter door de inzet van vrijwilligers, mits er ook voor die vrijwilligers goed gezorgd wordt. Dat bleek vandaag op het slotcongres van het project Zorg Beter met Vrijwilligers. Aan het project hebben 80 organisaties deelgenomen. Ze waren enthousiast over de werkwijze en de resultaten. Op het congres werd een schat aan kennis en instrumenten gepresenteerd voor het werken met vrijwilligers in de zorg. 15 koplopers gaan met steun van Fonds NutsOhra verder aan de slag met de implementatie. Ze zullen hun ervaringen delen op www.zorgbetermetvrijwilligers.nl.

Investeren in vrijwilligers loont
Vrijwilligers zijn belangrijk voor de zorg. 150.000 vrijwilligers zetten zich in voor 331.000 clienten in 670 verzorgings- en verpleeghuizen en gehandicaptenorganisaties. Bij de 80 deelnemende organisaties verbeterde de kwaliteit van het vrijwilligerswerk en daarmee ook de aandacht voor en het welbevinden van de clienten. Andere pluspunten: beter contact tussen vrijwilligers en beroepskrachten, meer vrijwilligers en een sterkere positie van vrijwilligers.
“Vrijwilligers die goed begeleid worden en goed voorbereid en opgeleid zijn, kunnen beter werk leveren. Dat zorgt voor meer welbevinden bij clienten, familie, beroepskrachten én bij de vrijwilligers zelf. Dat leidt uiteindelijk tot meer vrijwilligers. Investeren in vrijwilligers loont!”, aldus Cecil Scholten, projectleider van Zorg Beter met Vrijwilligers.

Handreikingen en praktijkvoorbeelden
De organisaties vernieuwden hun vrijwilligersbeleid en inrichting van de organisatie rond het vrijwilligerswerk. Ze bonden diverse groepen vrijwilligers aan zich, zoals maatschappelijke stagiaires en re-integranten. Ze bedachten nieuwe manieren om vrijwilligerswerk veilig en verantwoord uit te voeren. Namen initiatieven om de samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten te verbeteren. En er werd geexperimenteerd met nieuwe vormen van vrijwilligerswerk, zoals maatjesprojecten en inzet van vrijwilligers in kleinschalige woonvormen.

Op basis van de ervaringen bij de deelnemers realiseerden Vilans en MOVISIE bijpassende handreikingen en instrumenten. Die zijn zeer bruikbaar, omdat de zorg ook in de toekomst alleen maar meer vrijwilligers nodig zal hebben. De handreikingen, praktijkvoorbeelden en meer informatie zijn te vinden op www.zorgbetermetvrijwilligers.nl

Koplopers direct aan de slag
Op het congres werd ook bekend gemaakt wie van de 80 instellingen doorgaan. Op initiatief van Fonds NutsOhra krijgt het project een vervolg. De 15 koplopers gaan onder begeleiding van Vilans en MOVISIE aan de slag met een brede implementatie en structurele verankering van de nieuwe aanpak rond vrijwilligerswerk in hun organisatie. Hun ervaringen en nieuwe handreikingen komen op de website te staan.

De koplopers zijn: Amsterdam – Cordaan; Barendrecht – Laurens; Den Haag – Florence, Dwingeloo – ZZWD; Echten – Visio; Ede – Vilente; Eindhoven – Vitalis; Enschede – De Twentse Zorgcentra; Hoorn – De Omring; Lelystad -Woonzorgcentra Flevoland; Naaldwijk – Careyn; Oudewater – Vierstroom; Rotterdam – Laurens; Sittard – SGL; Tilburg – Amarant; Venlo – De Zorggroep.

Over Zorg beter met vrijwilligers
Zorg Beter met Vrijwilligers verbetert de kwaliteit van vrijwilligerswerk en de omgang met vrijwilligers in verzorgings- en verpleeghuizen en gehandicaptenorganisaties. Zorg Beter met Vrijwilligers is een project van Vilans in samenwerking met MOVISIE, V&VN, AGORA, ActiZ en VGN. Het project werd gefinancierd door het ministerie van VWS. Ook ActiZ en VGN leverden een financiele bijdrage. Kijk voor meer informatie op www.zorgbetermetvrijwilligers.nl.