Ingezonden brief aan Pink Ribbon

Geachte Pink Ribbon,

Hartelijk dank voor uw uitnodiging voor een gesprek. Uw aanbod om op XX december met elkaar in gesprek te gaan, beschouwen wij, zeker gezien de huidige mediastilte, als rijkelijk laat om schade te beperken. Wij willen echter graag de dialoog met u aan omdat wij ons ernstige zorgen maken over de imagoschade die Pink Ribbon oploopt door alle berichtgeving van media, organisaties en patienten en de radiostilte die daarop volgt, na de niet toereikende pogingen om de aantijgingen te weerleggen. Sponsors trekken zich terug, donateurs voelen zich misleid en patienten, ach, die waren al nooit gelukkig met het roze feest.

Veel donateurs hebben nooit geweten dat volgens uw eigen “statuten” er slechts 15% van alle opbrengsten naar onderzoek zou (moeten) gaan. Zij voelen zich dus misleid en hebben het gevoel dat PR zichzelf heeft verrijkt over hun goedgelovigheid. Dat er geen strijkstokeffecten zijn en alleen maar geld op de plank dat nog niet is uitgegeven, is een nuance die men al nauwelijks wil horen.  Die beschuldiging van “strijkstokken en graaien” is dus onterecht maar beschadigt uw organisatie wel.

Wij zijn van mening dat Pink Ribbon een uitstekende – lees succesvolle – fondsenwervende organisatie is, die daarbij helaas wel de aansluiting met vrouwen mét borstkanker uit het oog heeft verloren. Het zou mooi zijn als activiteiten door zowel gezonde mensen als patienten zouden kunnen worden omarmd en volgens ons moet dat mogelijk zijn. Het succes aan de inkomstenkant is echter niet vertaald in een even zo groot succes in het bereiken van de beoogde, niet SMART geformuleerde doelstellingen.

Uw organisatie is helaas slecht gebleken in het vinden van goede bestedingen voor het door donaties opgebrachte geld voor “de strijd tegen borstkanker” waarbij er diverse organisatorische onhandigheden zijn bedreven. Een daarvan is dat er onvoldoende heldere communicatie naar donateurs is geweest waardoor niet aan hun verwachtingen wordt voldaan. Ook is er bewezen minder dan 15% besteding aan fundamenteel onderzoek en heeft geld gedoneerd in eerdere jaren nog steeds geen bestemming gevonden. Die feiten kunnen niet worden weerlegd. Ook niet door het manipuleren van reeds opgeleverde jaarcijfers of door het marchanderen met definities uit beleid. Er is onvoldoende visie en beleid dat kan worden vertaald in heldere en meetbare doelstellingen om het succes van de fondsenwerving ook om te zetten in een succesvolle bijdrage in de strijd tegen borstkanker. Ook de onduidelijke organisatorische scheidingen in fondsbestedingen, waardoor de schijn van belangenverstrengeling en partijdigheid wordt gewekt, is op zijn minst onhandig en volgens de regelen der kunst in governance pertinent onjuist.

Deze feiten zijn erg maar niet onoverkomelijk en kunnen op dit moment nog worden omgebogen. Het is naar onze mening dan ook nu het moment voor een groot gebaar om de perceptie te keren, uit te stralen dat u uw donateurs én patienten serieus en ter harte neemt en vooral hoort.

Dit zou u kunnen doen door de (oude) 7 miljoen op de plank nu te reserveren voor fundamenteel onderzoek, onderzoek naar de oorzaak en de preventie van borstkanker (en las daartoe desnoods een nieuwe aanvraagronde in), Hiermee komt PR tegemoet aan de belofte van “strijd tegen borstkanker” en de bijdrage aan borstkankeronderzoek die in vele advertenties staat vermeld en wordt recht gedaan aan de verwachtingen van de donateurs. Overigens is 15% van de 20 miljoen totale opbrengst van PR in de afgelopen jaren al drie miljoen waarmee een ruime verdubbeling van dit bedrag een heel mooi statement zou kunnen zijn.

Over het beperken van de imagoschade en het bereiken van de gezamenlijke doelstelling: het verminderen van het aantal mensen dat lijdt en overlijdt aan borstkanker: de strijd tegen borstkanker, zouden wij graag met Pink Ribbon de dialoog willen voeren. Wij, patïenten kunnen Pink Ribbon helpen het vertrouwen van donateurs, ambassadeurs en patienten weer te herstellen en dat aanbod doen wij graag.

Het zou jammer zijn als een stichting met een zo sterk merk als Pink Ribbon te gronde gaat. Dat is niet in het belang van Pink Ribbon én niet in het belang van borstkankerpatienten. Met gezamenlijke inspanningen moeten we het tij toch weer kunnen keren. Wij reiken u de hand…

Van Nieuwsuur hebben wij overigens begrepen dat zij, als PR oprecht bereid is tot bewegen, hiervoor ook een platform willen bieden. Dat zou toch een kans zijn die niet moet blijven liggen.

Als dit ook uw insteek van het gesprek zal zijn, treffen wij elkaar over twee weken. De feiten behoeven geen verdere uitleg, de dialoog rond de gezamenlijke zoektocht naar oplossingen vraagt dat natuurlijk wel.

 

In afwachting van uw antwoord,

 

Met vriendelijke groeten,

 

Sanne van Soelen

Désirée Hairwassers

Iduna Nuytens