Studying various aspects of involving nurse specialists in primary c..

Maastricht University
Trefwoorden: ongewild urineverlies, behandeling huisarts, kosten incontinentiezorg
Promotie mw. drs. C.P. Albers-Heitner
Faculty of Health, Medicine and Life Sciences

Promotores: Prof.dr. J.L. Severens, Prof.dr. A.L. Lagro-Janssen (RUN)
Co-promotores: Dr. R.A.G Winkens, Dr. L.C.M. Berghmans Titel: “Who cares? Studying various aspects of involving nurse specialists in primary care for urinary incontinence” Donderdag 1 december 2011, 16.00 uur

Ongewild urineverlies komt veel voor. De kosten voor incontinentiemateriaal zijn hoog: jaarlijks 166 miljoen euro. Het aantal patienten neemt toe met de vergrijzing en daardoor ook de kosten. Bij adequate behandeling in de eerste lijn, zouden deze kosten flink lager uit kunnen vallen. Uit deze studie blijkt dat taakondersteuning door gespecialiseerde urine-incontinentie verpleegkundigen voor huisartsen een betere kwaliteit van incontinentiezorg oplevert tegen een acceptabele prijs.

Patienten bleken erg tevreden over de zorg door de verpleegkundigen, die op hun beurt weer tevreden waren met hun nieuwe taken. Het merendeel van de huisartsen vond de rol van de verpleegkundige nuttig. Op basis van deze studieresultaten wordt aanbevolen deze manier van hulpverlening in de eerste lijn op grotere schaal in te voeren, en te vergelijken met andere, concurrerende manieren van incontinentiezorg. Dit levert in de toekomst meer informatie op voor de besluitvorming betreffende vergoedingen voor de incontinentiezorg.

De academische zittingen van de Universiteit Maastricht vinden plaats in de Aula, Minderbroedersberg 4-6.