Brandbrief personeel Zonnehuizen

0
389

Geachte mevrouw Veldhuijzen van Zanten,

Wij, medewerkers Zonnehuizen, maken ons grote zorgen. Zorgen over  de  toekomst  van onze clienten, onze werkgelegenheid en over het voortbestaan van de antroposofische zorg. Daarom doen wij met dit schrijven een dringend beroep op u: laat onze clienten en ons, medewerkers van Zonnehuizen, niet in de kou staan!

 

Heel veel mensen, waaronder u, de tweede kamerleden en ook de media maken zich momenteel heel erg druk over hoe Zonnehuizen zo in de problemen heeft kunnen komen en wie hier verantwoordelijk voor is. Een terechte vraag die natuurlijk ook onder ons medewerkers leeft maar op dit moment naar ons inzien zeker niet de meest dringende vraag is. Veel belangrijker vinden wij nu de continuïteit van de zorg aan onze clienten, de werkgelegenheid en ook dat de  antroposofische identiteit van onze zorg  gewaarborgd is.

 

Wij doen met dit schrijven een dringend beroep op u: laat ons in het belang van de aan onze zorg toevertrouwde kinderen, jongeren en volwassenen niet in de steek. U kunt hun en ons lot niet  in handen leggen van zorgkantoren, schuldeisers en banken.

 

Zoals u weet is er op dit moment een surseance van betaling en lijkt een faillissement onafwendbaar. Dit gaat waarschijnlijk betekenen dat de continuïteit van de zorg aan onze clienten niet gegarandeerd is en dat veel werkgelegenheid zal wegvallen. We hoeven u niet uit te leggen wat voor onrust dit gaat geven voor de veelal kwetsbare clienten van Zonnehuizen.

 

Wij, medewerkers van Zonnehuizen, staan voor de zorg voor onze clienten. Met de antroposofie als inspiratiebron willen wij de best mogelijk mogelijke zorg, behandeling en ondersteuning bieden aan kinderen, jongeren en volwassenen met een ontwikkelingsstoornis.  Ook nu er een faillissement boven ons hoofd hangt, is de zorg aan onze clienten onze eerste prioriteit. Echter dit kunnen wij niet alleen en hebben daarvoor ook uw hulp hard nodig.

 

De aanpak van Zonnehuizen is bijzonder. Wij krijgen met regelmaat vragen van kinderen, jeugdigen en volwassenen die elders al vele trajecten hebben doorlopen zonder het gewenste resultaat. De aanpak van Zonnehuizen in de begeleiding en behandeling van deze kinderen en jeugdigen blijkt in die gevallen veelal wel succesvol. Deze bijzondere zorg mag niet verloren gaan.

 

Vandaar deze brief aan u, een brandbrief om steun, hulp en alles wat u ons kan bieden om er voor zorg te dragen dat wij de zorg, rust, veiligheid en warmte kunnen blijven bieden aan onze clienten zoals we tot op de dag van vandaag doen met hart en ziel.

 

Zoals u weet heeft Zonnehuizen gesprekken gevoerd met verschillende mogelijke samenwerkingspartners.

Voor Michaelshoeve in Brummen lag er een bod van LSG-Rentray. Alhoewel met de overname door LSG-Rentray een deel van de werkgelegenheid verloren zou gaan, zou de zorg aan  de kinderen en jongeren van Michaelshoeve gecontinueerd worden door voor hun bekende medewerkers. Het is voor de medewerkers van de Michaelshoeve onverteerbaar dat zo’n kans op waarborg van zorg en werkgelegenheid  nu ernstig in het gedrang komt.

Wij willen u dan ook met klem verzoeken alle mogelijkheden en middelen in te zetten om dit onheil af te wenden en doen een zeer dringend beroep op uw inzet en betrokkenheid ten aanzien van  deze situatie. Het spreekt voor zich dat onze vraag niet alleen Michaelshoeve maar alle locaties van Zonnehuizen betreft: van Noord Holland Noord tot Zuid-Limburg.

 

Op zaterdag 3 december stuur ik namens al mijn collega’s deze brief en bijgaande bijlage aan u. Tegelijkertijd leg ik deze brief en bijlage ter ondertekening voor aan mijn collega’s van Zonnehuizen.

Wij vragen aan u en aan alle politieke partijen om voor onze clienten en voor ons in de bres te springen. U begrijpt dat de tijdsdruk groot is. Ik hoop dan ook spoedig een reactie van u te vernemen.

 

Hoogachtend,

 

 

 

 

Namens de medewerkers van Zonnehuizen

Ylona Vermeulen

orthopedagogisch medewerker Michaelshoeve, Brummen

Zutphensestraat 175
6971 JR Brummen
Email: [email protected]

 

 

 

 

 

 

Bijlage : Je zal zo’n kind maar zijn!

 

Je woont niet thuis omdat hier geen mogelijkheid toe is, je zit in een warme en veilige omgeving. Niet een gemakkelijke, je ziet minstens 35 verschillende gezichten per jaar binnen je woning. Nog niet meegerekend, school, therapieen en derden daarbuiten.

Je wilt een veilig kind zijn. Je wilt geen 70 gezichten binnen een jaar!!!!

 

En nu wankelt deze woongelegenheid door slecht beleid, slecht bestuur.

De wereld maakt zich druk om de oorzaak maar jij als kind zit met het gevolg.

Je wilt de vertrouwde gezichten om je heen houden, de vertrouwde woning in en uit blijven lopen.

Maar men maakt zich druk om grote mensenzaken.

Je zal zon kind maar zijn.

Wachtend tot de grote mensenwereld weer aan je denkt en niet aan alles wat is geweest .

Je zal zon kind maar zijn die zo afhankelijk is van wie er nu echt jouw veiligheid gaat waarborgen voor nu en in de toekomst.

 

Maar gelukkig ben je ook een kind wat nog alle mensen van Zonnehuizen om zich heen heeft, die zich niet laten neerdrukken door spanning omtrent hun eigen toekomst maar jouw voorop blijven zetten, je een fijne feestmaand geven, je elke dag vertellen hoe trots ze op je zijn en hoe blij ze met je zijn.

 

Dus regering, wij vragen van u om deze kinderen ook voorop te stellen!!! We kunnen en mogen van u de juiste acties en ondersteuning verwachten en ons helpen onze kinderen in hun veilige omgeving te houden! Met die vertrouwde gezichten om hen heen, in hun eigen vertrouwde omgeving.

Vorig artikelSociale Media: Is er een grens?
Volgend artikelMassale steun Benelux voor verwijsplicht euthanasie
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.