Dokters voor de rechter: tuchtrecht in de praktijk

Vandaag is bij Reed Business het boek ‘Dokters voor de rechter. Tien jaar tuchtuitspraken in Medisch Contact’ verschenen. Voor artsen en artsen in opleiding, maar ook voor iedereen die geïnteresseerd is in patientveiligheid bevat dit boek belangrijke informatie. De meest opvallende uitspraken van tuchtcolleges die de afgelopen tien jaar in Medisch Contact verschenen, zijn in het boek gebundeld.

Kennis van het tuchtrecht is noodzakelijk voor de praktiserende arts. ?Dokters voor de rechter? biedt artsen en artsen in opleiding de mogelijkheid om naast de theorie over tuchtrecht ook kennis op te doen over tuchtuitspraken in de praktijk. In het boek is een selectie van tuchtuitspraken opgenomen die de afgelopen tien jaar in de rubriek ?tuchtuitspraak? van Medisch Contact zijn verschenen.

Het boek start met de algemene uitgangspunten en kenmerken van het tuchtrecht, gevolgd door een selectie van uitspraken van tuchtcolleges, zoals die in de afgelopen jaren in Medisch Contact zijn gepubliceerd. De normering, zoals die in tuchtrechtelijke uitspraken wordt toegepast, wordt hiermee duidelijk. Alle tuchtuitspraken worden aan de hand van verschillende thema?s, die binnen het medische vakgebied spelen, behandeld. De thema?s, zoals ?Geschonden geheim? en ?Seksueel over de grens?, starten met een korte algemene beschouwing. Daarna volgen verschillende uitspraken van tuchtcolleges en een kritische interpretatie daarvan door Medisch Contact.

De auteurs
Ben Crul was 14 jaar lang hoofdredacteur van Medisch Contact. De rubriek ‘tuchtuitspraak’ werd onder andere door hem van commentaar voorzien. Hij putte daarbij uit zijn lange ervaring als huisarts in Leiden en zijn vele nevenactiviteiten. Momenteel werkt hij als senior medisch adviseur bij Zorgverzekeraar Achmea.

De rubriek ‘tuchtuitspraak’ schreef Crul onder andere samen met de andere twee auteurs. Paul Rijksen is jarenlang als gezondheidsjurist werkzaam geweest bij verschillende organisaties en is sinds 1999 algemeen directeur van artsenorganisatie KNMG.

Diederik van Meersbergen is als jurist werkzaam bij de KNMG. Daar heeft hij zich gespecialiseerd in het gezondheidsrecht, waarover hij regelmatig publiceert.

Over Medisch Contact
Medisch Contact is het officiele vakblad van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst (KNMG). Medisch Contact is het meest gelezen vakblad door artsen in Nederland. Bij Medisch Contact hoort ook de website www.artsennet.nl

‘Dokters voor de rechter. Tien jaar tuchtuitspraken in Medisch Contact’ is een uitgave van Reed Business. Het boek is verkrijgbaar via de website www.elseviergezondheidszorg.nl, via de reguliere boekhandel of via de klantenservice (+31 (0)314 35 83 58).

Auteur: Ben Crul, Diederik van Meersbergen, Paul Rijksen / ISBN: 9789035233744 / Uitgave: 1e druk 2011 / Prijs: €17,95