Pilot bijeenkomst zzp-ers en AWBZ thuiszorg

0
188

Op 8-12-2011, werd in Tilburg de informatie bijeenkomst gehouden over de pilot die zorgverzekeraar UVIT gaat organiseren in samenwerking met VWS, Nza, ZN, belastingdienst en Kiwa.
Als vanaf 1-1-2014 de PGB budgetten voor 90% gaan verdwijnen worden veel zorgvragers terugverwezen naar de AWBZ-zorg. Dat betekent dat de reguliere thuiszorginstellingen te maken gaan krijgen met meer zorgvragen en ook met meer zorgvragen die moeilijk in te vullen zijn (complexe zorgvragen). Tot nu toe worden veel van die complexe zorgvragen ingevuld door zelfstandige zorgondernemers die betaald worden uit het PGB budget. Dat is dus vanaf 1-1-2014 niet meer mogelijk. Reguliere zorginstellingen zijn vaak niet in staat te voldoen aan die complexe zorgvragen, omdat dat moeilijk te organiseren is. Op zoek naar een oplossing (de staatssecretaris heeft immers diverse malen toegezegd dat iedereen zijn zorg gewoon kan houden) wordt een pilot gestart om te onderzoeken of en hoe zelfstandige zorgondernemers contracten af kunnen gaan sluiten om in de toekomst AWBZ zorg te kunnen leveren.

De zaal was vol, ruim 140 aanwezigen, die vooral veel praktische vragen hadden. Tijdens de diverse presentaties werd informatie gegeven door Uvit, door de belastingdienst en door Kiwa (zoz-keurmerk).

Een volledig verslag is geplaatst op de adviessite voor zelfstandige zorgverleners.