Maagoperaties helpen tegen overgewicht en zijn veilig

Woensdag 21 december promoveert aan de Universiteit van Utrecht arts-assistent Heelkunde drs. W. te Riele van het St. Antonius Ziekenhuis op de resultaten van chirurgische behandelingen van overgewicht. Extreem overgewicht is een wereldwijd probleem geworden in de laatste decennia. Om af te vallen en extreem overgewicht aan te pakken, is bariatrische chirurgie vaak de beste oplossing. Uit het onderzoek van Te Riele blijkt dat de maagband en de maagomleiding (gastric bypass) in gespecialiseerde ziekenhuizen veilige behandelingen zijn. Vooral de maagomleiding blijkt voor het verlies van overgewicht, het meest effectief.

Veel mensen lijden aan ernstig overgewicht. Mensen met extreem overgewicht lopen ernstige gezondheidsrisico’s zoals hart-, vaatziekten, diabetes en gewrichtsklachten. Afvallen is daarom van levensbelang en heeft bewezen de comorbiditeit en het daarmee gepaard gaande medicatiegebruik terug te dringen.

In het onderzoek van Te Riele zijn de maagband en maagomleiding om af te vallen nader bekeken. Te Riele heeft in zijn onderzoek bijna 800 patienten gevolgd die een bariatrische ingreep ondergingen in het St. Antonius Ziekenhuis. Hij heeft gekeken hoe het deze patienten vergaat op de lange termijn. Uit zijn onderzoek blijkt dat bij ongeveer 70% van de patienten de maagband na 2 jaar voor een goed resultaat zorgt. De lange termijn resultaten van de maagband zijn echter teleurstellender. Een levenslange follow-up door gespecialiseerde bariatrische verpleegkundigen is essentieel voor de kans op blijvend succes. Het plaatsen van een maagband blijkt een veilige procedure te zijn zonder veel complicaties, maar wel met een hoog percentage re-operaties. Dit beeld komt overeen met het beeld dat bekend is uit de literatuur. Deze re-operaties betreffen problemen met de band zelf, maar ook patienten die in tweede instantie toch een maagomleiding ondergingen in verband met onvoldoende gewichtsverlies.

Door de minder goede lange termijn resultaten van de maagband is de laatste jaren de maagomleiding de eerste bariatrische ingreep van keuze geworden. De maagomleiding blijkt na 2 jaar succesvol te zijn bij bijna 90% van de patienten. Deze patienten zijn bovendien na 2 jaar meer dan 20% overgewicht extra kwijtgeraakt in vergelijking met de maagband en heeft in een gespecialiseerd ziekenhuis een kleine kans op complicaties. Een maagomleiding als re-operatie na een mislukte maagband kan veilig uitgevoerd worden en is net zo effectief als een primaire maagomleiding.

In het Bariatrisch Centrum van het St. Antonius Ziekenhuis worden patienten met (morbide) obesitas operatief behandeld. Er zijn verschillende mogelijkheden zoals een maagomleiding (gastric bypass), een maagverkleining (gastric sleeve) of een maagband. Alle operaties worden in principe minimaal invasief (laparoscopisch) uitgevoerd. Het centrum biedt een compleet aanbod aan operatieve behandelingen van overgewicht. Er vinden jaarlijks circa 400 operaties plaats. Meer informatie via www.antoniusziekenhuis.nl/behandelcentra.