MSD plaatst 73 Java-apen over naar Stichting AAP

De 73 Java-apen die nu nog verblijven in het proefdierenverblijf bij het farmaceutische bedrijf MSD in Oss worden overgedragen aan Stichting AAP. Na een bewezen staat van dienst gaan de 73 Java-apen met vervroegd pensioen. Dat wil zeggen dat ze niet langer als proefdieren worden gebruikt. Door goede afspraken met Stichting AAP en de Dierenbescherming kan MSD erop vertrouwen dat de apen goed worden opgevangen en verzorgd. MSD zal de overplaatsing naar Stichting AAP ook financieel ondersteunen. De overdracht zal in fasen geschieden en op korte termijn starten.

Als gevolg van een wereldwijde reorganisatie zijn de activiteiten op het gebied van de vroege research bij MSD in Oss sinds 1 juli 2011 beeindigd. Het proefdierenverblijf in Oss huisvestte 73 Java-apen in een modern verblijf. Het zijn gezonde apen die in sociale groepen gehuisvest zijn. Deze dieren werden al geruime tijd niet meer ingezet omdat dit onderzoekswerk van MSD in Oss gestopt is. In eerdere plannen zouden de Java-apen overgaan naar het Life Sciences Park in Oss dat in januari 2012 van start beoogt te gaan. Recent hebben de aandeelhouders van het Park (Provincie Noord-Brabant en de Gemeente Oss) besloten dat de apen geen onderdeel zullen zijn van het Park waarna MSD besloot de dieren te verplaatsen.

 

MSD heeft alle opties voor de toekomst van de apen onderzocht en deskundigen geraadpleegd. MSD heeft uiteindelijk gekozen voor pensionering en overdracht naar Stichting AAP. MSD waardeert de betrokkenheid en inzet van met name Stichting AAP en de Dierenbescherming, maar ook van andere maatschappelijke organisaties, belangengroepen en deskundige partijen bij het zoeken naar een nieuw verblijf voor de apen.

 

 

Proefdierbeleid MSD
In het onderzoek, de ontwikkeling en de productie van innovatieve geneesmiddelen en vaccins zijn proefdieren om wetenschappelijke en regelgevende redenen onmisbaar. Het gebruik van proefdieren verplicht ons om ervoor te zorgen dat de dieren goed verzorgd worden en zo min mogelijk last hebben van de proeven. Daarnaast doen we ons uiterste best alternatieven te zoeken waardoor geen of minder proefdieren nodig zijn. De normen die wij hanteren voor de zorg en de inzet van de dieren voldoen aan of overtreffen alle van toepassing zijnde lokale, nationale en internationale wet- en regelgeving.

Recente artikelen