MKB-bedrijven kunnen deelnemen aan Innovatie Prestatie Contract ‘zorg’

Array

ICT~Office heeft het voornemen geuit penvoerder te zijn van een Innovatie Prestatie Contract (IPC). Het thema van het IPC is ‘zorg: bijdragen aan het onderscheidend vermogen van de zorginstelling door middel van maatzorg en eHealth-oplossingen om kostenreductie te kunnen doorvoeren’. Een IPC is gericht op MKB-bedrijven, die gezamenlijk willen innoveren.

Samenwerking en kennisoverdracht
Centraal in dit tweejarige innovatietraject staan de samenwerking en kennisoverdracht tussen 10 tot 20 bedrijven. De subsidie voor de IPC-deelnemer bedraagt 40 procent van de subsidiabele kosten voor de uitvoering van de innovatieplannen, met een maximum van 25.000 euro. Elke deelnemer moet 20 procent van het totale innovatiebudget besteden aan samenwerkingsprojecten.

Partijen die hebben toegezegd deel te nemen, zijn actief op het gebied van bijvoorbeeld softwareontwikkeling, draadloze netwerken, webapplicaties, elektrotechniek, kennisdeling, interoperabiliteit en marketing.

Drie clusters binnen het thema
Binnen het generieke thema ‘zorg’ kan worden gekozen uit onderstaande drie clusters:
* Zorg E-Kamer: conceptontwikkeling van een modulair op te bouwen zorgkamer, gebaseerd op het ZorgZwaartePakket (ZZP)*. Zorgkamers kunnen hiermee worden verbonden met bepaalde ZZP’s. Dit leidt tot kostenbesparing door standaardisatie, waarbij de zorg beter aansluit op de specifieke behoefte van de patient. Voordeel is dat door deze methode de onderbezetting en hoeveelheid ongebruikte hardware en diensten afnemen. Binnen ‘Zorg E-Kamer’ kunnen diverse sensorsystemen en ondersteunende informatietechnologieen worden ontwikkeld.
* Ondersteuning zorgprocesplanning/mobile
* Health tracking-systeem: overkoepelend systeem, dat de E-kamer mogelijk maakt. De mogelijkheid bestaat om meer zorg thuis te laten plaatsvinden, zodat preventie en kostenbesparing kunnen worden gerealiseerd. Voorbeeld: een hometrainer thuis, die aangeeft hoeveel tijd iemand elke dag moet fietsen om in een lager ZZP te komen. Voordeel hierbij is dat het goed mogelijk is gerichte marketing uit te voeren, bijvoorbeeld op het gebied van doelgroep en timing van de marketingactie.
*ZZP is een methode, die zorginstellingen gebruiken om zorg in te delen op basis van behoefte en intensiviteit. Met behulp van deze criteria wordt de aard van de zorg vastgesteld.

Aanmelden
MKB-bedrijven die willen meewerken aan innovaties in de zorg en willen delen in de subsidiemogelijkheden, kunnen contact opnemen met Evert Janssen van ICT~Office: [email protected] of 0348-493636. De deadline voor deelname is medio januari 2012.

De eerste twee weken van 2012 zullen worden gebruikt om de subsidieaanvraag in te dienen. ICT~Office wordt hierbij ondersteund door Berenschot.

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen