Medizorg verleent thuisservice aan 30% van de uitbestede TNF-alfa gebruikers

0
180

Ziekenhuizen hebben inmiddels voor 5.000 TNF-alfa gebruikers de thuisservice uitbesteed

De overheid heeft 1 januari jl. het budget voor TNF-alfa middelen overgeheveld naar het ziekenhuis. Dit betekent dat ziekenhuizen vanaf dat moment geheel verantwoordelijk zijn voor de financiering en de invulling van de zorg rondom TNF-alfa middelen. Ziekenhuizen kunnen de zorg zelf organiseren, geheel uitbesteden of samenwerken met landelijk opererende zorgondernemingen.

“Op dit moment hebben ziekenhuizen naar onze schatting al voor ca. 5.000 van de in totaal 25.000 TNF-alfa gebruikers de zorg geheel of gedeeltelijk uitbesteed”, aldus Mark van Gennep, directeur Medizorg. Van deze groep verzorgt Medizorg inmiddels in nauwe samenwerking met ziekenhuizen voor meer dan 1.500 patienten de zorg aan huis. De dienstverlening bestaat naast de uitvoering van de nauwkeurig met het ziekenhuis vastgelegde werkafspraken uit maatwerk ICT, verstrekking/bezorging van de medicatie en verpleegkundige begeleiding bij patienten thuis.

Medizorg heeft veel ervaring in het bevorderen van therapietrouw en het beperken van spillage. Daarnaast beschikt zij over innovaties als een speciaal webportal en een patientenvolgsysteem dat voorschrijffouten helpt voorkomen en de medisch specialist en de ziekenhuisapotheker de gewenste regie op afstand geeft. Met name deze factoren zijn voor ziekenhuizen aanleiding geweest om voor Medizorg als partner in de zorg rondom TNF-alfa middelen te kiezen.

Medizorg heeft de ambitie om samen met de ziekenhuizen uiteindelijk verder te groeien naar een patientenbestand van  4.000 TNF-alfa gebruikers. Mark van Gennep: “Wij voorzien de meeste groei bij partijen die heel Nederland als verzorgingsgebied zien en hun serviceniveau hierop aanpassen.”

Over Medizorg

Medizorg is sinds 1995 actief als onafhankelijk landelijke aanbieder van ziekenhuisverplaatste zorg. Vanuit Houten zijn wij actief op 5 deelmarkten: complexe medicatie en infusietherapie, UVB-lichttherapie, medische voeding, diabetes- en wondzorg. Op dit moment maken ca. 70 ziekenhuizen en 17.500 patienten gebruik van onze diensten.

EINDE PERSBERICHT

Noot voor de redactie:

Perscontacten Medizorg B.V.: Marianne Gels, communicatiemanager Medizorg

Telefoon +31 (0)30 6629106; E-mail communicatie@medizorg.nl www.medizorg.nl