Extra zuurstof kan schadelijk zijn

Patienten met kortademigheid of een laag zuurstofgehalte krijgen in de ambulance en het ziekenhuis vaak standaard extra zuurstof toegediend. In veel gevallen kan dit schadelijk zijn voor de patient en zelfs extra sterfgevallen tot gevolg hebben. Artsen van de afdeling interne geneeskunde van VUmc deden onderzoek naar het toedienen van extra zuurstof en publiceren vandaag hun bevindingen als online-publicatie in het Amerikaanse tijdschrift Archives of Internal Medicine.

De auteurs hebben de volledige literatuur over de effecten van zuurstof vanaf begin jaren ’60 tot nu op een rij gezet en ontdekten daarin een heel consistent patroon: patienten die een hoge dosis zuurstof toegediend krijgen, hebben een groter risico op complicaties en overlijden. De schadelijke effecten zijn het duidelijkst aangetoond bij patienten met een hartinfarct en bij mensen die gereanimeerd moeten worden. Maar ook bij een herseninfarct en acute ontsporing van een chronische longziekte is teveel zuurstof vrijwel zeker schadelijk.

De bevindingen van deze VUmc-artsen waren voor het Amerikaanse tijdschrift aanleiding om vrijwel direct tot publicatie over te gaan. Intussen hebben de auteurs vervolgonderzoek opgezet. Wel pleiten zij er voor om al direct veel voorzichtiger te zijn met het toedienen van extra zuurstof. Dus minder te geven dan nu gebruikelijk is.

1 REACTIE

 1. De NVMMA heeft hier een interessante reactie op geschreven:

  Eerste Reactie Nederlandse Vereniging van Medisch Managers Ambulancezorg 11 januari 2012:
  Het bewuste artikel stelt slechts dat in ambulanceverband is gebleken uit onderzoek dat zieke COPD patienten niet te hoge zuurstof concentraties in hun bloed moeten hebben.

  Dat is al lang bekend in de protocollaire ambulancezorg. In de ambulancezorgprotocollen is vastgelegd dat een dergelijke patient zuurstof krijgt toegediend op basis van de ernst van de benauwdheid en dat er daarbij wordt gestreefd naar een saturatie van 90%-95%.

  Voor de rest wordt in het artikel niets gezegd over ambulancezorg en evenmin wordt in het artikel hard gesteld dat zuurstof altijd schadelijk is. Er wordt slechts gesteld dat er aanwijzingen zijn dat er nadelen aan het te ruim gebruiken van zuurstof kunnen zijn en dat er totnutoe geen harde bewijzen zijn dat zuurstof altijd een gunstig effect heeft. Men beveelt daarom nader klinisch onderzoek aan.

  Het is dus absoluut onjuist om te suggereren dat er in de protocollaire ambulancezorg doden vallen omdat men daar te veel zuurstof toedient.

  De NVMMA bereidt een uitgebreidere inhoudelijke reactie voor.
  Volg daarvoor http://www.twitter.com/nvmma of http://www.nvmma.nl/
  http://nvmma.blogspot.com/

Comments are closed.