Diabetespatient gebaat bij actieve rol bedrijfsarts

Werknemers met diabetes functioneren beter als ze hun bedrijfsarts weten te vinden. Vooral werknemers met
minder goed ingestelde diabetes kunnen ondersteuning door de bedrijfsarts goed gebruiken om de combinatiewerk-diabetes beter te hanteren en hun gezondheid in eigen hand te houden.
Maar ook leidinggevenden hebben behoefte aan ondersteuning en praktische adviezen.

Het Nivel heeft de resultaten van het onderzoek “Diabetes op de werkvloer’ gepubliceerd en geeft daarmee inzicht in wat het hebben van diabetes betekent voor werknemers en hun werkgevers.

Volgens onderzoeker Liset van Dijk zou het goed zijn de rol van de bedrijfsarts te versterken omdat deze veelal pas in beeld komt als er al sprake is van verzuim. Ook blijkt dat de bedrijfsarts meestal geen rol speelt bij het  gezond houden’ van de werknemers. Een van de aanbevelingen in het rapport is het instellen van een periodiek preventief consult bij de bedrijfsarts voor met elke werknemer met diabetes (die dat wil).
Zo heeft de bedrijfsarts een signalerende functie waardoor in een eerder stadium wordt opgemerkt dat werknemers met diabetes tegen hun grenzen aanlopen wat kan resulteren in verzuim.

bron: NVAB