Dokter op dinsdag: Wakker liggen van de slaap

Ongeveer één op de vijf mensen klaagt over slaapstoornissen, zegt Thom Timmerhuis. Hij is als neuroloog verbonden aan het Slaap-Waak-Centrum van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Moeten die allemaal bij hem op consult komen. Nee, alsjeblieft niet, schrikt Thom Timmerhuis. Mensen met slaapstoornissen gaan daarmee allereerst naar de huisarts, die indien nodig doorverwijst naar het ziekenhuis.

In het Slaap-Waak-centrum wordt dan nader onderzoek gedaan en een behandelplan opgesteld, waarbij een longarts, neuroloog, KNO-arts en een KNF-laborant betrokken zijn. In zijn lezing op 31 januari 2012 om 19.00 uur in het Auditorium van het Jeroen Bosch Ziekenhuis gaat Timmerhuis in op de verschillende slaapstoornissen die er zijn, de diagnostiek en de mogelijke behandeling.

Globaal worden in het Slaap-Waak-centrum drie groepen klachten onderscheiden:

  • Overmatig slapen: hier vallen bijvoorbeeld ook klachten als apneu, onder. Bij apneu wordt de slaap regelmatig onderbroken doordat de ademhaling stokt. Patienten zijn dan overdag moe en vallen regelmatig in slaap.
  • Slapeloosheid
  • Problemen tijdens de slaap, zoals rusteloze benen.

Wanneer de problemen zodanig zijn, dat iemands functioneren er door beïnvloed wordt, kan de huisarts doorverwijzing naar het ziekenhuis nodig achten. Daar wordt onderzoek gedaan naar de activiteit van de hersenen, ademhaling, zuurstofopname, beenbewegingen en wat dies meer zij. Veel van dit onderzoek gebeurt ook bij de patient thuis. De resultaten worden besproken in een multidisciplinair overleg, waarna een behandelplan wordt opgesteld.

De lezing vindt plaats op 31 januari in het Auditorium van het Jeroen Bosch Ziekenhuis, Henri Dunantstraat 1, 5223 GZ ’s-Hertogenbosch. Kijk voor een actuele routebeschrijving op www.jbz.nl/route. De lezing begint om 19.00 uur en eindigt om 20.30 uur. Voorafgaand aan de lezing kunnen vragen gesteld worden via www.brabantsdagblad.nl/dokteropdinsdag.  Tijdens ‘Dokter op Dinsdag’ is er volop gelegenheid om met de dokter in gesprek te gaan.

In het Jeroen Bosch Ziekenhuis worden elke laatste dinsdagavond van de maand lezingen voor een breed publiek gegeven onder de titel: ‘Dokter op Dinsdag’. De lezingen bieden patienten en geïnteresseerden de gelegenheid meer te horen  over nieuwe ontwikkelingen in een bepaald vakgebied. ‘Dokter op Dinsdag’ is een initiatief van de Medische Publieksacademie Jeroen Bosch, een samenwerking van het Brabants Dagblad en het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Kijk voor een overzicht van alle lezingen op www.jbz.nl/dokteropdinsdag

Jeroen Bosch Ziekenhuis
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is een groot ziekenhuis op meerdere locaties in de regio ’s-Hertogenbosch en de Bommelerwaard. Sinds 1274 kent de regio een gastvrij ziekenhuis waar persoonlijke aandacht voor de patient, kwaliteit en innovatie belangrijk zijn. Het ziekenhuis heeft in april 2011 een nieuw gebouw betrokken en wil het meest patientgerichte en patientveilige ziekenhuis in Nederland zijn.

bron: Jeroen Bosch Ziekenhuis