Nieuwe veldnorm voor chronische beademing

e zorg heeft een nieuwe veldnorm voor chronische beademing. De Inspectie voor
de Gezondheidszorg (IGZ) wil dat de partijen die betrokken zijn bij chronische
beademing deze veldnorm binnen een half jaar in hun organisaties invoeren. Dat
gaf de inspectie aan bij de aanbieding van de veldnorm door Vereniging
Samenwerkingsverband Chronische Ademhalingsondersteuning (VSCA). De veldnorm is
ontwikkeld om verpleegkundigen en andere zorgverleners beter te laten
samenwerken rond permanente beademing. V&VN heeft aan de nieuwe veldnorm
meegewerkt.

In Nederland zijn ongeveer 2000 zieken, zoals een groeiende groep ALS-patienten, die thuis of in het verpleeghuis
permanente beademing nodighebben. IGZ concludeerde in 2010 dat de hulp aan deze groep patienten tekortschoot.

Zorg optimaliseren
VSCA heeft na het uitkomen van het IGZ-rapport met experts en beroepsverenigingen, waaronder V&VN, gewerkt aan een veldnorm

Deze veldnormheeft tot doel de zorg rond de chronisch beademde patient te optimaliseren. Dit kan door:

tijdige en accurate doorverwijzing en diagnostiek
tijdig en adequaat onderzoek instelling op chronische beademing
een op de individuele patient afgestemde begeleiding
een optimaal georganiseerd zorgnetwerk.

Verpleegkundigen en andere zorgverleners moeten meer kennis opdoen zodat zeweten hoe ze met de patienten moeten omgaan als die onverwachts in hun zorg belanden.

bron: V&VN