NZa maakt aanreiken medicijnen op afstand mogelijk

0
111

Prestatie voor farmaceutische telezorg
De Nederlandse Zorgautoriteit heeft per januari 2012 een prestatie farmaceutische telezorg  toegevoegd aan de beleidsregel Extramurale zorg. Dit biedt zorgaanbieders de mogelijkheid om clienten die thuis wonen op afstand medicijnen aan te reiken.

Farmaceutische telezorg biedt clienten de mogelijkheid om zelfstandig medicijnen te gebruiken zonder dat er een zorgverlener aan huis komt. Het aanreiken van medicijnen op afstand vindt plaats met behulp van een dispenser die bij de client thuis wordt geplaatst. De dispenser reikt op de juiste momenten de medicijnen aan en opent automatisch de verpakking. Wordt het medicijn niet tijdig uit de dispenser gehaald, dan geeft deze automatisch eens signaal af aan de zorgaanbieder. Deze kan dan alsnog hulp verlenen door de client te bellen of te bezoeken.

Tot nu toe werd farmaceutische telezorg aangeboden door een paar zorgaanbieders in de vorm van een innovatief experiment. De NZa heeft nu de reguliere bekostiging hiervoor aangepast. Daardoor kunnen vanaf 2012 alle zorgaanbieder in de extramurale AWBZ farmaceutische telezorg aanbieden. Het aanreiken van medicijnen valt onder de AWBZ-functie persoonlijke verzorging. Per aangesloten client kan de zorgaanbieder binnen de indicatie maximaal 2,5 uur per maand persoonlijke verzorging declareren voor farmaceutische telezorg.

advertentieEinde Bericht ___________________________________________