Overleg NVLF en Achmea

Ervaringen met DTL-screening worden in 2012 onderzocht.

Op 13 januari jl. vond er een gesprek plaats met Achmea. Namens de NVLF waren Theo de Koning (voorzitter), Willen Snijders (lid verenigingsbestuur) en Arianne van de Kooij (RCV-er Achmea) aanwezig.
Aanleiding was het besluit van Achmea om de prestatie DTL-screening in te kopen tegen een tarief van  9,00.
Dit besluit is volgens de NVLF onverwacht gekomen en heeft geleid tot onrust onder de NVLF-leden. Om deze reden is Achmea gevraagd een nadere toelichting te geven en het tarief aan te passen.

In het gesprek is vanuit onze kant aangegeven dat de DTL niet te vergelijken is met bijvoorbeeld de DT Fysiotherapie en DT Oefentherapie. De DTL is door de NVLF met terughoudendheid in de publiciteit gepositioneerd en logopedisten zijn getraind om met prudentie de DTL te hanteren. Gezien het huidige tarief voor DTL heeft de NVLF grote twijfels of de DTL wel toegepast wordt/gaat worden.

De argumenten van Achmea om de DTL-screening in te kopen tegen het tarief van  9,00 zijn:
– Achmea is positief kritisch ten opzichte van directe toegankelijkheid en de rol daarvan binnen de paramedische zorg. Hiertoe zijn inhoudelijke voorwaarden verbonden aan directe toegang en de bijbehorende prestaties.
– Achmea ziet de screening als een eerste quick-scan om te bepalen of er een logopedische zorgvraag is, of deze geadresseerd is aan de ZVW en of er geen beperkende omstandigheden zijn . DTL is vergelijkbaar met de screening zoals die door andere (paramedische) beroepsgroepen wordt uitgevoerd en de uitvoering van de screening vervangt het consult door de huisarts.
– Hierbij is qua hoogte van het tarief gekozen om uit te gaan van het consult huisarts. Hiermee is het tarief DTL tevens geüniformeerd met het tarief voor screening door de fysiotherapeut en oefentherapeut.

Op basis van deze uitgangspunten staat het tarief van ? 9,00 vast voor 2012. Achmea wil voor 2012 samen met de NVLF onderzoeken of de ervaring met DTL  afwijkt met bijvoorbeeld die van DT Fysiotherapie. Als blijkt dat de ervaringen in positieve zin afwijken, zal Achmea haar beleid en de voorwaarden waaronder logopedische zorg wordt ingekocht opnieuw beoordelen en mogelijk aanpassen.
Daarnaast zal de NVLF in 2012 criteria opstellen waarmee DTL bij logopedische zorgverlening op school onderzocht en ingekaderd kan worden.