Ranglijst seniorenvriendelijke ziekenhuizen op komst

Er komt een ranglijst van seniorenvriendelijke ziekenhuizen. Een aantal samenwerkende ouderenorganisaties gaat daarvoor zorgen.

Volgens Arno Heltzel van ouderenbond Unie KBO uit Den Bosch is zo’n ranglijst hard nodig. De ranglijst is vooral bedoeld als stimulans voor de ziekenhuizen.

Welzijn achteruit
Arno Heltzel: “Zestig procent van alle mensen in ziekenhuizen is 65 plus, dus senioren zijn een belangrijke doelgroep. Maar het gaat niet altijd goed. Er is weinig samenhang in de behandeling, zeker als er meerdere specialisten bij betrokken zijn. Het welzijn van ouderen wil nog wel eens achteruit gaan in plaats van vooruit.”

Beoordeling
De ziekenhuizen worden tijdens het onderzoek, dat nog moet beginnen, op verschillende punten beoordeeld. Dat zijn onder andere de bewegwijzering in het ziekenhuis, de aanwezigheid van een speciale ouderendokter, het goed plannen van afspraken en het betrekken van mantelzorgers bij de behandelingen.

bron: Gezond Nu