Februari: Meldmaand vervalste medische hulpmiddelen

In februari start een ‘meldmaand ‘ voor professionals die betrokken zijn bij de fabricage, distributie, en toepassing van medische hulpmiddelen. Zij worden opgeroepen om medische hulpmiddelen die (vermoedelijk) zijn vervalst of niet aan de wettelijke normen voldoen, te melden.

De meldingen moeten inzicht geven over de omvang en kwaliteit van deze medische hulpmiddelen, en de mogelijke gezondheidsrisico’s. Om het onderzoek te laten slagen is de medewerking van professionals daarom van essentieel belang.

Vertrouwelijk
De meldingen worden uitsluitend gebruikt voor het onderzoek. Persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en niet vermeld in de resultaten. De meldingen worden ook niet opgenomen in het reguliere meldingensysteem van de IGZ of gebruikt voor het toezicht.

Resultaat
Na de meldmaand worden de verzamelde gegevens geanalyseerd en samengevat in een onderzoeksrapport. Aan de hand van de resultaten worden aandachtspunten, verbeteringen en vervolgstappen voorgesteld.

Medische hulpmiddelen
Medische hulpmiddelen zijn producten die voor medische doeleinden worden gebruikt, uitgezonderd geneesmiddelen, varierend van pleisters, tot pacemakers, en chirurgische instrumenten. Hieronder vallen ook software die sommige producten nodig hebben om goed te werken. Een bijzondere groep medische hulpmiddelen zijn de in-vitro diagnostica, zoals zwangerschaps- en HIV-testen.

Achtergrond
In juli 2011 heeft minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de Beleidsagenda vervalste geneesmiddelen en medische hulpmiddelen  aangeboden aan de Tweede Kamer. Hierin is het beleid van VWS omtrent vervalste medische producten te lezen. De meldmaand is een gezamenlijk initiatief van VWS en de IGZ.

Bron: IGz

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen