Nieuwe website bundelt informatie ouderenzorg

V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners heeft informatie over de nieuwste ontwikkelingen, richtlijnen en scholingen over ouderenzorg gebundeld op www.platformouderenzorg.nl. De website is op 2 februari gelanceerd tijdens het zevende Quadriceps-symposium. Marjan Verschuur, voorzitter V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners: ‘ ‘De toenemende zorgvraag  voor kwetsbare ouderen vraagt om passende kennis en expertise. De website kan de beroepsgroep van actuele informatie voorzien.’

Aanleiding voor dit nieuwe digitale platform is de groeiende en steeds complexer wordende zorgvraag door de vergrijzing. Praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners hebben behoefte aan bundeling van de   nu versnipperde kennis over deze specifieke vorm van ouderenzorg, om goede zorg te kunnen leveren.          .                  .

Passende kennis en expertise
Prognoses wijzen uit dat er in 2040 bijna 4,5 miljoen 65-plussers zijn. De zorgvraag wordt ook steeds ingewikkelder. Daardoor staat de zorg voor ouderen onder druk. Marjan Verschuur-Veltman, voorzitter V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners: ‘ Als ouderen gezond blijven, kunnen zij zelfstandig wonen met relatief weinig zorg. Maar als deze mensen iets gaan mankeren, is er extra zorg nodig’. Daarom wil V&VN niet wachten tot 2040 en neemt nu stappen om de kwaliteit van de zorg hoog te houden. ‘De toenemende zorgvraag voor de kwetsbare ouderen vraagt behalve een specifieke aanpak en benadering ook om passende kennis en expertise. De website is een prima manier om de beroepsgroep
van actuele informatie te voorzien en kwalitatief goede zorg te blijven leveren’.

Op de website kunnen praktijkverpleegkundige en praktijkondersteuners informatie over de nieuwste ontwikkelingen, richtlijnen, meetinstrumenten, screeningsinstrumenten en scholingen vinden.

bron: V&VN