De patiënt als partner

De patient als partner
De relatie tussen zorgprofessional en patient gaat de komende jaren drastisch op de schop. In plaats van een passief voorwerp van zorg zal de patient steeds meer veranderen in een actieve participant, die op voet van gelijkwaardigheid, samen met de zorgverlener, zorg draagt voor zijn eigen gezondheid. De omslag naar actieve verantwoordelijkheid van de patient dwingt zorgprofessionals tot een gedragsverandering en zorgorganisaties tot eigentijdse vormen van communicatie en services.

I