Tweede kamer ondersteunt Nijmeegse Wetenschapper met twee moties

Voor medisch wetenschappelijk onderzoek gelden strenge kwaliteitseisen. Vreemd genoeg geldt dit veel minder voor proefdieronderzoek, dat vaak aan menselijke onderzoek voorafgaat. Daardoor is proefdieronderzoek vaak minder betrouwbaar en worden nog vaak te veel proefdieren gebruikt. Onderzoekscentrum SYRCLE van het UMC St Radboud brengt hierin verandering en de Tweede kamer heeft ter ondersteuning van dit werk twee moties aangenomen.

Voor medisch wetenschappelijk onderzoek bij de mens gelden de hoogste eisen. Onderzoek naar nieuwe medicijnen of therapieen moeten liefst dubbelblind worden uitgevoerd, zodat arts noch patient weet wie welke behandeling krijgt. Omdat die kennis nou eenmaal van invloed kan zijn op de uitkomst. Ook voor de samenstelling van patientengroepen gelden strenge criteria. Bovendien moet onderzoek herhaalbaar, controleerbaar en gestandaardiseerd zijn, zodat systematische vergelijking van de resultaten mogelijk is.

Kwaliteitsverhoging dierproeven
“Vreemd genoeg zien we die strenge eisen heel vaak niet terug in proefdieronderzoek”, zegt Merel Ritskes, directeur van het Centraal Dierenlaboratorium van het UMC St Radboud. “Die situatie leidt vaak tot fout uitgevoerd onderzoek, waardoor de resultaten meestal niet betrouwbaar en dus niet bruikbaar zijn. We vinden dat het anders moet. Daarom hebben we enkele jaren geleden het 3R Research Centre opgericht. 3R staat voor Refinement, Reduction en Replacement van dierproeven, in goed Nederlands het Verfijnen, Verminderen en Vervangen van dierproeven.”

Het centrum hield onlangs een internationaal congres, waarbij gerenommeerde buitenlandse onderzoekers de noodzaak van die aanpak onderstreepten. Bij dit congres was ook sir Iain Chalmers aanwezig, een van de oprichters van de Cochrane Collaboration. Als aanjager van de kwaliteitsverhoging bij klinisch onderzoek, stelt hij dat diezelfde beweging nu ook in het dieronderzoek moet gaan plaatsvinden.

SYRCLE

Het Centraal Dierlaboratorium van het UMC St Radboud speelt in die beweging een voortrekkersrol. Ritskes: “Om dat te benadrukken hebben we de naam van het 3R Research Centre veranderd in SYRCLE, wat staat voor SYstematic Review Centre for Laboratory animal Experimentation. Als we bijvoorbeeld beter gebruik maken van dieronderzoek dat al is uitgevoerd, dan is daarmee in een aantal gevallen nieuw maar overbodig onderzoek te voorkomen.”

De Partij voor de Dieren heeft twee moties ingediend die inmiddels zijn aangenomen door een ruime meerderheid van de Tweede Kamer. In de ene aangenomen motie verzoekt de Tweede kamer zorg te dragen voor het toegankelijk maken van de gegevens van proefdieronderzoek. In de andere motie pleit ze ervoor dat systematic reviews, net als in de reguliere wetenschap, de norm worden voor onderzoek met proefdieren. Ritskes is blij met die steun omdat er nog veel inspanning nodig is om dit te realiseren: “Deze kwaliteitsverbetering van het proefdieronderzoek komt mens en dier ten goede.”
Bron: UMC St Radboud