Eerst debat over vogelgriepvirus, dan pas publicatie

Tweede Kamerlid Henk Jan Ormel vindt dat het vogelgrieponderzoek van Rotterdamse en Amerikaanse wetenschappers niet zou moeten worden gepubliceerd voordat de politiek erover heeft gesproken.

Onderzoekers hebben een vogelgriepvirus (H5N1) ontwikkeld dat via de lucht makkelijk overgaat van mens op mens. Zij willen hun bevindingen delen met andere onderzoekers om zo vaccins en medicijnen tegen het virus te ontwikkelen. H5N1-infecties bij mensen zijn zeldzaam, maar gevaarlijk. Deskundigen verwachten wereldwijd een epidemie als er een variant vrijkomt die van mens op mens overspringt.

Ormel vreest dat de uitkomsten van dit vogelgrieponderzoek “in verkeerde handen een vuile bom kunnen opleveren. Uit angst voor een massavernietigingswapen verboden de Verenigde Staten eerder publicatie van het onderzoek. Daarom heeft Ormel een debat over deze kwestie aangevraagd met minister Schippers van Volksgezondheid. ?Wacht het politieke debat af en dan met elkaar over deze problemen spreken” aldus Ormel.

Het CDA vindt het goed en ook knap dat dit soort onderzoek in Nederland wordt gedaan. Maar er is meer oog nodig voor de risico?s ervan, meent Ormel. Hij wil dat er net als bij nucleair onderzoek een speciale toetsingscommissie komt die de uitkomsten van dit soort onderzoek beoordeelt en beslist of het bijvoorbeeld alleen in kleine kring wordt verspreid. Ormel: “Zo’n commissie is er nog niet. En zolang moeten we het oordeel van de Amerikaanse experts maar volgen.”

advertentieEinde Bericht ___________________________________________

1 REACTIE

  1. Het is niet aan de politiek om te besluiten of dit vogelgrieponderzoek gepubliceerd wordt of niet. Zo’n besluit is de verantwoordelijkheid van volksgezondheids- en griepexperts.

    Op 16 en 17 februari 2012 is er een bijeenkomst geweest bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De daar aanwezige experts en belanghebbenden kwamen tot de conclusie dat dit soort onderzoeken vanuit volksgezondheidsbelang gepubliceerd dienen te worden. Er moet dan wel duidelijk voorlichting gegeven worden over wat de veiligheidsrisico’s zijn en hoe de veiligheid van laboratoria gegarandeerd kan worden, zodat het gemuteerde virus niet kan ontsnappen. Zie: http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2012/h5n1_research_20120217/en/index.html

    Alle lidstaten van de WHO hebben onder het pandemic influenza preparedness (PIP) framework afgesproken om griepvirussen en toegang tot vaccins met elkaar te delen. Het framework moet ervoor zorgen dat landen beter voorbereid zijn op een grieppandemie, en dat alle landen de beschikbaarheid hebben over een werkzaam vaccin. Het besluit om deze H5N1-studie niet te publiceren gezien het risico van bioterrorisme druist in tegen de afspraken binnen het PIP-framework.

    Ik vind het ironisch dat het vogelgriepvirus dat nu onderzocht wordt, in 2007 door de Indonesische autoriteiten moest worden afgestaan onder druk van de WHO. Indonesië wilde dat eigenlijk niet, omdat ze bezorgd was dat zij in de toekomst geen toegang meer zou hebben tot de vaccins en bijbehorende patenten. Dat de Verenigde Staten nu de publicatie van dit onderzoek tegenhouden, betekent dat zij (en daarmee mogelijk ook Nederlandse farmaceutische bedrijven) een kennisvoorsprong behouden in de strijd om als eerste een werkend vaccin te produceren en de patenten daarvoor te claimen. Dit economische argument kan wel eens een belangrijke reden zijn om publicatie uit te stellen. Zo bezien was de vrees van Indonesië in 2007 niet onrealistisch.

    Remco van de Pas, gezondheidslobbyist bij Stichting Wemos

Comments are closed.