Biomarker voorspelt PTSS na uitzending

Nederlandse militairen die na hun missie terugkeren met symptomen van posttraumatische stress, depressie of ernstige vermoeidheid, hebben voorafgaand aan hun missie al een ander biologisch profiel dan militairen die na uitzending geen klachten hebben. Dit concludeert neuropsycholoog Mirjam van Zuiden van het UMC Utrecht in haar promotieonderzoek.

Van Zuiden voerde haar onderzoek uit bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht en de Militaire Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ) van het Ministerie van Defensie. Zij onderzocht ongeveer 1000 Nederlandse militairen die tussen 2005 en 2008 werden uitgezonden naar Afghanistan.

In haar promotieonderzoek onderzocht Van Zuiden of de groep militairen zes maanden na terugkeer van hun missie PTSS, depressieve of vermoeidheidssymptomen hadden ontwikkeld. Vervolgens keek ze of deze klachten konden worden voorspeld aan de hand van biologische factoren. Deze factoren werden gemeten in bloed dat afgenomen was voordat de militairen op uitzending gingen.

Uit het onderzoek blijkt dat posttraumatische stress, depressie en vermoeidheid vaak samen voorkomen in één individu. Maar toch zijn er voor deze drie symptomen verschillende risicofactoren zijn. Zo werden bij militairen die na uitzending veel PTSS symptomen hadden, voor uitzending meer receptoren voor het stresshormoon cortisol in hun witte bloedcellen gevonden. Bij militairen die terugkeerden met depressieve symptomen werd gevonden dat specifieke cellen in hun afweersysteem (t-cellen) een hogere capaciteit hadden om cytokinen te maken.

Deze resultaten dragen bij aan kennis over de kwetsbaarheid voor het ontwikkelen van psychische en lichamelijke klachten na stress. De gevonden risicofactoren kunnen in de toekomst mogelijk leiden tot een methode om militairen die gevoelig zijn voor het ontwikkelen van deze symptomen al vroeg op te sporen. Hierdoor kunnen klachten mogelijk worden voorkomen of op tijd worden behandeld.

Dit promotieonderzoek maakt deel uit van het zogenaamde PRISMO-onderzoek dat opgezet is door het Ministerie van Defensie en het UMC Utrecht. De 1000 deelnemers aan dit onderzoek werden uitgezonden in het kader van de ISAF-missie naar Afghanistan. De deelnemers worden nog tot tien jaar na terugkeer van hun missie gevolgd. Militairen die uitgezonden worden naar conflictgebieden doen hun werk vaak onder zware omstandigheden.

Mirjam van Zuiden promoveert op 1 maart aan het UMC Utrecht.
vrijdag 2 maart 2012

bron: UMC Utrecht

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen