GGD Groningen stopt met zwangerschapseducatie

De gemeenten in de provincie Groningen hebben besloten in 2012 te stoppen met zwangerschapseducatie van GGD Groningen. Zwangerschapseducatie is niet langer een gezamenlijke taak van gemeenten en de GGD. Gemeenten zijn individueel verantwoordelijk als het gaat om educatie voor zwangeren.

GGD Groningen biedt daarom de cursussen Zwanger Compleet, Zwanger Compact, Zwanger Fit, Mama Fit en de cursus voor jonge aanstaande moeders niet meer aan. Ouders die zich al hebben aangemeld voor één van deze cursussen kunnen, bij voldoende aanmeldingen, de cursus nog volgen. Eind juni 2012 stopt definitief het aanbod zwangerschapseducatie van GGD Groningen.

Informatievoorziening
De consultatiebureaus, verloskundigenpraktijken, kraamzorginstellingen, huisartsen en ziekenhuizen in de provincie Groningen zijn middels een brief van de GGD op de hoogte gebracht van dit besluit. Bij de brief zit een poster om ouders te informeren. De poster is bedoeld om in de wachtkamer van de verschillende praktijken op te hangen. Ouders die vragen hebben over het stoppen van de zwangerschapscursussen, kunnen contact opnemen met het servicebureau van de GGD, telefoonnummer 050 367 49 90.

Gezonde zwangerschap en babysterfte
De beeindiging van de zwangerschapseducatie heeft geen gevolgen voor het project ?Healthy Pregnancy 4 All’. In november 2011 hebben 5 Groninger gemeenten, Delfzijl, Appingedam, Groningen, Menterwolde en Pekela en GGD Groningen een intentieverklaring ondertekend voor het project dat met het Erasmus MC wordt uitgevoerd. In dit project willen de gemeenten en de GGD de gezondheid rond de zwangerschap voor risicogroepen verbeteren en de babysterfte in de regio terugdringen.

De Groningse gemeenten en GGD Groningen hechten groot belang aan deze samenwerking.