Mw mr Y. Timmerman-Buck lid Raad van Toezicht azM

Per 1 januari is mevrouw mr. Yvonne Timmerman-Buck benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van het azM
Mevrouw Timmerman-Buck (1956) was van 8 juni 1999 tot 1 november 1999 lid van de CDA-fractie in de Eerste Kamer. Van 17 juni 2003 tot 6 oktober 2009 was zij Eerste Kamervoorzitter en in de periode 2001-2003 fractievoorzitter van het CDA. Tegenwoordig is zij lid van de Raad van State te Den Haag.

Mevrouw Timmerman-Buck volgt mevrouw C. van Gennip op wier lidmaatschap is beeindigd. Wij danken mevrouw Van Gennip voor haar inzet en wensen mevrouw Timmerman veel succes met haar benoeming.
Raad van Toezicht azM

Met de benoeming van mw. Timmerman-Buck bestaat de Raad van Toezicht per 1 januari uit:

· Dhr. H. Benjamins, voormalig CEO Koninklijke Frans Maasgroep NV;

· Dhr. prof.dr. G. Blijham, voormalig voorzitter Raad van Bestuur Universitair Medisch Centrum Utrecht;

· Dhr. ir. R. van Iperen, voorzitter Raad van Bestuur Océ NV, voorzitter;

· Mw. mr. M. Pernot, algemeen directeur vereniging Eigen Huis;

· Mw. mr. Y. Timmerman-Buck, lid Raad van State.

Ir. R. van Iperen, Voorzitter Raad van Toezicht azM