Windesheim start met eHealth-project

0
345

Het Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg van Windesheim is gestart met het project ’Succesvol ondernemen met eHealth’. Doel van het project is het ontwikkelen van een aanpak om de meerwaarde van ICT-innovaties in de zorg sneller en aantoonbaar te bewijzen. Zonder bewijs of evidence, is een eHealth-innovatie in de reguliere zorg moeilijk te implementeren. Het project is vooral gericht op de mkb-sector omdat hier veel ICT-innovaties op het gebied van de zorg worden ontwikkeld.

Digitale dossiers, portalen, mobiele apps en zorg op afstand zijn voorbeelden van eHealth-innovaties. De verwachtingen van deze innovaties zijn hooggespannen: de kwaliteit van de zorg kan verbeterd worden, met minder arbeidskrachten en minder kosten. Het is echter lastig om deze verwachte meerwaarde aan te tonen met de in de zorgsector gebruikelijke onderzoeksmethoden. Die methoden kosten veel tijd en veel geld, factoren waarover eHealth-mkb’ers vaak niet beschikken. Het Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg van Windesheim wil met het project een aanpak ontwikkelen die wel uitvoerbaar is voor eHealth-mkb’ers.

Meerwaarde eHealth

De casestudies van de betrokken eHealth-mkb’ers staan in het project centraal. Daarbij komen verschillende vragen aan de orde. Tegen welke problemen lopen zij aan bij het aantonen van de meerwaarde van een eHealth-innovatie? Aan welke evidence is precies behoefte en voor wie is die bedoeld? En met welke methoden kun je in zo’n specifieke situatie wel de meerwaarde aantonen?
Binnen het project zal een voortdurende dialoog plaatsvinden tussen mkb’ers, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en zorgautoriteiten om een brede acceptatie van de te ontwikkelen aanpak te garanderen. Concreet moet dit resulteren in een handboek en een internettool met onderzoeksmethoden, maar ook in criteria en richtlijnen die mkb’ers en zorgaanbieders kunnen gebruiken bij hun innovatietrajecten. Zo moet in de toekomst het leveren van bewijs op het gebied van effectiviteit, arbeidsbesparingen en kostenefficientie van eHealth-oplossingen een stuk makkelijker worden.

Samenwerken voor evidence

Voor dit project heeft Windesheim een samenwerkingsverband met 24 partijen opgezet, onder wie alle relevante stakeholders. De 12 eHealth-mkb’ers vormen de vragende partij: de onderzoeksvragen zijn gebaseerd op de problemen waar zij met hun eHealth-innovaties tegenaan lopen. De deelnemende kennisinstellingen voeren het onderzoek uit en leveren de benodigde kennis. De overige 11 partijen zijn betrokken vanwege hun expertise en het landelijk draagvlak dat zij vertegenwoordigen. Dit zijn onder meer Health Valley en de NVEH.  Het project wordt medegefinancierd vanuit de SIA/RAAK-regeling en loopt door tot en met december 2013.

Tijdens de looptijd van het project zijn nieuwe projectdeelnemers van harte welkom. Geïnteresseerde eHealth-mkb’ers, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, landelijke zorgautoriteiten, of andere stakeholders zijn daarom van harte uitgenodigd om contact op te nemen met het Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg (ictinnovaties-zorg@windesheim.nl).

 

 

Vorig artikelOnafhankelijk geneesmiddelenonderzoek staat onder druk
Volgend artikelFusie Emergis en Parnassia Bavo Groep afgeblazen
Rene is consultant op het snijvlak productontwikkeling en gezondheidszorg/projectmanager valpreventiebus/multitasker/outofthebox denker/innovator/ Eusamed bv/ Op twitter@Lodewijkjes Netherlands, Rijswijk (Gld) René Luigies heeft 30 jaar ervaring in nationale- en internationale marketing en business development in de medische sector. Die ervaring strekt zich uit van de farmaceutische industrie tot de medische apparatuur. In 2001 startte hij zijn eigen bedrijf in Nederland. Na de succesvolle introductie van een product op het gebied van pijnbestrijding, heeft dit bedrijf zich verder ontwikkeld tot specialisatie op het snijvlak van product ontwikkeling en gezondheidszorg. Bekende succesvolle producten zijn de OHRA valpreventiebus en de OOGbus van het Oogzorgnetwerk en CZ. Binnen het bedrijf is een groot netwerk aanwezig met de belangrijkste stakeholders in de gezondheidszorg, zoals zorgverzekeringen en overkoepelende organisaties, overheid, zorgverleners, hogescholen, universiteiten en het MKB. Op dit moment wordt dit netwerk ingezet voor eigen consultancy activiteiten, en voor zijn functie als zorginnovatiemakelaar voor Health Valley. Een volledig cv is te vinden op LinkedIn: http://nl.linkedin.com/in/reneluigies En René Luigies is te volgen op twitter: @Lodewijkjes Valpreventie2.0 In 2007 is het OHRA valpreventie project gestart. Dit was het resultaat van een product concept dat ik samen met iemand uit de thuiszorg en een huisarts aan OHRA presenteerde. OHRA heeft dit project volledig gefinancierd. Dit project is volledig door mij opgezet en uitgewerkt, respectievelijk gemanaged. Ook de uitwerking van de resultaten zijn door mij gedaan. Het OHRA valpreventieproject heeft geresulteerd in een afname van 35% van het aantal valincidenten op een groep van 1561 mensen. De kosten voor de landelijke uitrol bleken te hoog voor zorgverzekeraar CZ, die OHRA heeft overgenomen. Daarmee staakte het project. In het kader van eHealth heb ik toen Valpreventie2.0 bedacht. Een internet applicatie, waarmee ouderen zelf een risicoanalyse kunnen doen, vervolgens een advies krijgen om dat risico te verminderen en vervolgd worden of zij de adviezen ook opgevolgd hebben en of zij hulp/ondersteuning nodig hebben. Daarbij een vervolg door middel van registratie van het aantal valincidenten. Inmiddels heb ik het NIPED bereid gevonden om valpreventie2.0 te realiseren. In mijn presentatie zal ik ingaan op het proces van valpreventie 1.0 naar de realisatie van valpreventie 2.0. De obstakels, de overwegingen, de weg naar de juiste partners, de financiering, het vinden van stakeholders, en de implementatie in de gezondheidszorg. En een korte visie geven op valpreventie 3.0, waar al gesprekken over gevoerd worden.