Aankondiging bestuurswisseling Raad van Bestuur UMCG

0
112

Na bijna 34 jaar verbonden te zijn geweest aan het AZG en het UMCG, waarvan 25 jaar als bestuurder, heeft drs. L.C. (Bert) Bruggeman besloten zijn functie als voorzitter van de Raad van Bestuur per 1 juli 2012 neer te leggen. Bruggeman is sinds 1 juli 2006 voorzitter van de Raad van Bestuur. Mr. J.F.M. (Jos) Aartsen volgt hem op als voorzitter van de Raad van Bestuur.

De Raad van Toezicht is de heer Bruggeman zeer erkentelijk voor de wijze waarop hij zich gedurende deze lange periode voortdurend met hart en ziel heeft ingezet om het AZG en het UMCG uit te bouwen tot een vooraanstaand universitair medisch centrum. Dankzij zijn visie, betrokkenheid en kwaliteiten als bestuurder en netwerker is in de afgelopen periode veel tot stand gebracht. Zo is een belangrijke start gemaakt met nieuwe samenwerkingsverbanden in de regionale zorg. Naast zijn activiteiten voor het UMCG en in de regio vervult Bruggeman in  de landelijke gezondheidszorg, namens de Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU), vele bestuursfuncties.

De Raad van Toezicht heeft besloten mr. J.F.M. (Jos) Aartsen, sinds 1 mei 2008 lid van de Raad van Bestuur, per 1 juli 2012 te benoemen tot voorzitter van de Raad van Bestuur.

Met de benoeming van de heer Aartsen is de continuïteit van het beleid en het bestuur van het UMCG op goede wijze geborgd. De heer Aartsen is sinds 1997 werkzaam in het UMCG.

bron: UMCG

advertentieEinde Bericht ___________________________________________