Huisarts voor de rechter wegens beschuldiging belangenverstrengeling

Woensdag 28 maart moet huisarts Hans van der Linde voor de rechter verschijnen in de zaak die tegen hem is aangespannen door minister Edith Schippers (Volksgezondheid) en het RIVM. Van der Linde heeft gezegd dat de minister en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zich schuldig hebben gemaakt aan belangenverstrengeling bij de griepvaccinaties.

De huisarts twijfelt al jaren aan het medisch nut van de griepprik, die de overheid gratis aan grote groepen Nederlanders beschikbaar stelt. Roel Coutinho werkt als deeltijdhoogleraar samen met farmaceutische bedrijven.

Volgens de huisarts hebben ongeveer 6000 mensen een petitie getekend waarin er bij minister Schippers op aan wordt gedrongen om dit proces af te blazen.

advertentieEinde Bericht ___________________________________________