Doorstart van Thuisapotheek gewenst

Uit heel het land bereiken ons (de Clientenraad) geschrokken en teleurgestelde reacties van clienten. Zij zijn gewend geraakt aan de moderne, klantvriendelijke en vooral ontzorgende service van de Thuisapotheek. Niet meer wachten in de rij omdat je medicijnen thuis worden bezorgd, niet meer een tweede en soms zelfs derde keer terug moeten komen omdat er niet genoeg op voorraad is en daarnaast een goed inzicht en overzicht van je persoonlijke medicatie.

Natuurlijk waren er kinderziektes die de Thuisapotheek heeft moeten overwinnen. En helaas werkten de traditionele apothekersorganisaties nogal tegen, en werd de Thuisapotheek verweten niets te doen aan patientveiligheid. Uiteraard voldoet de Thuisapotheek aan alle kwaliteitseisen, zelfs nog aan meer dan de apotheek op de hoek. Ook veel huisartsen vonden het maar gedoe omdat zij extra administratieve handelingen moesten uitvoeren, maar deze zijn inmiddels terug gebracht tot niet meer dan normaal.

Helaas is de patient de dupe is geworden van al deze weerstand, dat er uiteindelijk toe heeft geleid dat de financiers van de Thuisapotheek zich terug getrokken hebben. Helaas hadden zij een te korte adem om dit innovatieve initiatief binnen de gezondheidszorg voldoende tijd te gunnen zich te ontwikkelen. En ja,…de Nederlandse gezondheidszorg is een mammoettanker, dus daar is meer tijd voor nodig.

De bestaande verhoudingen tussen patient, zorgverzekeraar, apotheker, overheid en andere belanghebbenden veranderen, daar is geen ontkomen aan. Uiteindelijk zal een soortgelijke dienstverlening er toch komen, sommige (standaard) apothekers bieden nu ook een bezorgservice aan. Deze ontwikkeling heeft ook vele voordelen, en zal uiteindelijk tot een kostenbesparing van geneesmiddelen gebruik leiden omdat de bedrijfskosten lager liggen. Met de vergrijzing in zicht, een overheid die marktwerking wil en de digitalisering van allerlei werkprocessen zal het niet lang duren voordat nieuwe initiatieven zich ontplooien.

Als Clientenraad willen wij alle belanghebbenden (zoals de zorgverzekerhuisapotheekaars, bedrijfsleven, patientenverenigingen en de overheid) oproepen om een mogelijkheid te scheppen voor een doorstart of overname van dit mooie initiatief, Laten we dit stukje innovatie in onze gezondheidszorg niet verloren gaan! Wie doet mee? De Clientenraad is bereid haar nek uit te steken voor een initiatief.

bron: Thuisapotheek BV