Isso: NVTG Studiemiddag ‘Legionella de baas’

De NVTG en ISSO organiseren samen 3 regionale bijeenkomsten ‘Legionella de baas’.
Tijdens deze middagen wordt u op de hoogte gebracht van de gevolgen van de nieuwe Drinkwaterwetgeving voor het Legionellaveilig ontwerpen en beheren van installaties in zorginstellingen.

Daarbij zal worden ingegaan op het omgaan met verantwoordelijkheden en het delegeren van de uitvoering van beheersmaatregelen. Ook het inzetten van alternatieve technieken komt uitgebreid aan de orde.

LOPL, NVTG en ISSO

NVTG en ISSO participeren in het platform LOPL (Landelijk Overleg Preventie Legionella) een samenwerking van waaruit de cursus ‘Legionella de baas’ tot stand is gekomen. Binnen het LOPL werken een groot aantal  betrokken partijen samen om te komen tot een effectief en verantwoord legionellabeheer.

bron: ISSO