In 2040 geef je zorg of krijg je zorg

0
494

Op 22 mei verschijnt middels een feestelijke presentatie bij Reed Business het boek Een vitale toekomst; Onze gezondheidszorg in 2040. In dit boek geven meer dan 25 deskundigen en wetenschappers antwoord op de vraag hoe de zorg er in de toekomst uit komt te zien.
Het boek is een waaier van essays, alle vanuit een andere invalshoek geschreven, zoals dementiezorg nieuwe stijl, de e-revolutie, de rol van mantelzorg, de noodzakelijke groei van de beroepsgroep van zorgprofessionals en de ontwikkeling van nieuwe business modellen. Dit alles geschetst tegen een achtergrond waarin de demografie van Nederland sterk verandert en de maatschappelijke ontwikkelingen een grote vlucht nemen. Stichting VitaValley, die zich onder andere inzet voor duurzame zorg, heeft het initiatief tot deze publicatie genomen. Zij is van mening dat het geheel van de ontwikkelingen in de gezondheidszorg – kosten, demografie, zorginhoudelijke en maatschappelijke trends – vragen om een fundamentele herbezinning op de toekomst van de gezondheidszorg.

 

Politieke noodzaak
Met Een vitale toekomst willen de samenstellers de discussie op gang brengen in de politiek. Dirk Jan Bakker, een van de samenstellers: ‘Het is geen somber boek, we hebben gepoogd een kleurrijk en visionair beeld te schetsen van alle mogelijke ontwikkelingen in de gezondheidszorg. We geven aan het slot van het boek ook onze eigen visie en komen tot drie mogelijke strategieen om de zorg vitaal te houden’. Bakker vindt dat de politiek moet zoeken naar een langetermijnoplossing en verder moet kijken dan een gemiddelde regeringsperiode. ‘Daarmee voorkomen we dat we in 2040 een situatie krijgen waarin alle Nederlanders ofwel zorg nodig hebben, ofwel zelf in de zorg werkzaam zijn.’

Must-Read
Een vitale toekomst is een toegankelijk te lezen boek en is een must-read voor politici, beleidsmakers, leidinggevenden in de zorg en iedereen die op maatschappelijk of professioneel gebied iets te maken heeft met de gezondheidszorg.

 

Boekpresentatie en congres
Op 22 mei aanstaande wordt dit boek gepresenteerd tijdens het congres Vitale toekomst in het Geldmuseum in Utrecht. Prominenten uit de Nederlandse gezondheidszorg geven die dag hun visie op vragen als:

– Hoe zou de zorg er in 2025 uit moeten zien?

– Wat moet er gebeuren in de aanloop naar het jaar 2040, waarin de vergrijzing en de ontgroening een hoogtepunt bereiken?

– Kunnen zorgvraag en zorgaanbod met elkaar in duurzaam evenwicht worden gebracht zonder belangrijke verworvenheden op het gebied van kwaliteit en toegankelijkheid op te geven?

Bijwonen? Ga voor meer informatie en aanmelden naar www.reedbusinessevents.nl/vitaletoekomst

 

Over de samenstellers:
Dirk Jan Bakker, chirurg np, werd in 1995  medisch directeur van het AMC. In 2004 was hij één van de oprichters van de Stichting VitaValley, een innovatienetwerk in de zorg.

Doeke Post is sinds zijn emeritaat als hoogleraar Sociale Geneeskunde adviseur en lid van raden van toezicht, werkzaam op verschillende terreinen in de zorg (met name ouderenzorg) en de politiek.

Johan Polder is werkzaam bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) te Bilthoven, en als bijzonder hoogleraar Gezondheidseconomie verbonden aan het departement Tranzo van de Universiteit van Tilburg.

Maarten Verkerk is bijzonder hoogleraar Christelijke Wijsbegeerte aan de TU Eindhoven en de Universiteit Maastricht. Hij is bestuursvoorzitter van de Stichting VitaValley, een innovatienetwerk in de zorg.

Een vitale toekomst is een uitgave van Reed Business. Het boek is vanaf 22 mei verkrijgbaar via de website www.elseviergezondheidszorg.nl, via de reguliere boekhandel of via de klantenservice (+31(0) 31 435 83 58).

 

Auteurs: Dirk Jan Bakker, Doeke Post, Maarten Verkerk, Johan Polder / ISBN: 9789035234239 / Uitgave: 1e druk 2012 / Prijs: € 49,50

Vorig artikelJeuk gedraagt zich als pijn
Volgend artikelBenoemingen
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.